W co inwestują Polacy? Górą wciąż lokaty terminowe

pb9006Na rynku finansowym bez zmian – taki wniosek można wyciągnąć analizując dane dotyczące oszczędności Polaków. Najchętniej wybierają oni produkty bezpieczne, stąd też bardzo duża popularność lokat i rachunków oszczędnościowych oraz wysoki odsetek pieniędzy, które są trzymane bezpośrednio na rachunkach bieżących.

pb9006

Warto jednak pamiętać, że nadal blisko 25% dorosłych Polaków nie posiada żadnego produktu bankowego, stąd też analitycy zakładają, że ta grupa klientów, o ile posiada jakieś oszczędności, to przetrzymuje je w domu. Jednocześnie w pierwszej połowie 2015 roku Polacy posiadali w bankach ponad 1,1 bln zł oszczędności, z czego ponad 600 milionów złotych było odłożonych na standardowych depozytach, przy czym w analizie uwzględniono również depozyty walutowe. Pojawia się zatem pytanie, skąd tak duże przywiązanie Polaków do produktów, które oferują stosunkowo niskie zyski.

Ponad połowa Polaków deklaruje, że nie stać jej na regularne odkładanie pieniędzy, a co za tym idzie – nie są oni zainteresowani (z powodu braku czasu, znajomości regulacji rynków finansowych czy też z powodu braku odpowiednich funduszy) pomnażaniem pieniędzy z wykorzystaniem innych instrumentów finansowych.

Część Polaków zajmuje się pomnażaniem kapitału na giełdzie, jednak także tutaj tendencje nie napawają optymizmem. W 2015 roku liczba rachunków maklerskich zmalała o 90 tysięcy, licząc rok do roku, i obecnie wynosi 1,38 mln, przy czym liczba rachunków maklerskich aktywnych nieco przekracza 200 tysięcy rachunków. W przypadku rachunków maklerskich 85% ich posiadaczy deklaruje inwestowanie w akcje spółek, obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na drugim miejscu pod względem popularności znalazły się depozyty i gotówka (ich posiadanie w swoim portfelu deklaruje ponad 30% inwestorów) oraz jednostki funduszy inwestycyjnych (odpowiednio 29,5 % inwestorów).

Nie są to jedyne formy oszczędzania, jakie wybierają Polacy. Ponad 11% inwestuje w obligacje, a prawie 8% wybiera nieruchomości. 5% zainteresowaniem cieszą się inwestycje w sztukę, numizmaty czy coraz popularniejsze alkohole. Najmniej, bo zaledwie 3,3% inwestorów, deklaruje inwestowanie w produkty strukturyzowane. Wszystkie dane pochodzą z przeprowadzanego corocznie Ogólnopolskiego Badania Inwestorów.

Sprawdź na blogu konta-oszczednosciowe.blogspot.com, jakie banki oferują najlepsze oprocentowanie lokat bankowych.

REKLAMA:

One Comment on “W co inwestują Polacy? Górą wciąż lokaty terminowe”

  1. Obserwujcie JARTOM i hale magazynowe. Znakomitych inwestycji można dokonać bez wydawania na ten cel sporej kasy, ale potencjał faktycznie jest widoczny. Pytanie tylko czy posiadacie do tego odpowiednie środki, czy jesteście w stanie sensownie inwestować.

Comments are closed.