Toyota Bank zwróci nawet 600 zł wydatków na paliwo

pb1540„Tankuj korzyści do pełna” – to najnowsza edycja promocji Toyota Banku, znanej już z poprzednich lat. Bank zwraca swoim klientom nawet 600 zł wydatków na paliwo! Oferta skierowana jest do kierowców aut dowolnej marki, którzy posiadają bądź założą Konto Jedyne. Promocja będzie trwała do 31 grudnia 2016 roku.

W Toyota Banku trwa najnowsza edycja promocji zwanej potocznie „zwrot za paliwo”. Oferta skierowana jest do kierowców aut dowolnej marki, którzy posiadają bądź założą Konto Jedyne. Jeśli do tego utrzymają określone saldo konta i będą korzystać z atrakcyjnych lokat oraz zrealizują wymaganą kwotę transakcji, mogą uzyskać nawet 10% zwrotu wydatków na paliwo. Regulamin promocji oraz zasady przyznawania zwrotów zostały uproszczone względem poprzednich edycji, a w skali roku można zaoszczędzić nawet 600 zł.

Konto Jedyne to rachunek sprzyjający wszystkim zmotoryzowanym, bez względu na wiek czy markę posiadanego samochodu. Dzięki najnowszej promocji „Tankuj korzyści do pełna” oferowanej przez Toyota Bank, kierowcy mogą otrzymać zwrot nawet do 50 zł miesięcznie za zakupione paliwo – to ponad 140 litrów zatankowanej benzyny lub ropy w skali roku. Jedynym warunkiem otrzymania zwrotu jest aktywne korzystanie z konta i atrakcyjnie oprocentowanych lokat.

Względem poprzedniej edycji akcji, w tym roku Toyota Bank uprościł zasady promocji. Dzięki temu uczestnicy muszą spełnić mniej niezbędnych warunków udziału w promocji, przez co czerpanie wysokich korzyści ze zwrotów jest jeszcze łatwiejsze. Obecnie klienci mogą uzyskać od 5% do 10 % zwrotu za paliwo, w zależności od wysokości salda jakie utrzymywać będą na Koncie Jedynym, poziomu oszczędności w banku oraz od wartości transakcji wykonanych dedykowaną kartą debetową.

W ramach promocji, posiadacze Konta Jedynego otrzymują również ubezpieczenie medyczne oraz Moto Assistance za 0 zł. Dzięki nim będą mogli skorzystać m.in. z naprawy pojazdu, holowania czy też pomocy medycznej. Do Konta Jedynego Toyota Bank oferuje także darmową kartę płatniczą, a samo jego prowadzenie także jest bezpłatne dla wszystkich tych, którzy aktywnie korzystają z konta i spełniają warunki promocji.

pb1540

Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

1) Zawarła lub posiada umowę konta i umowę karty debetowej w banku,

2) Wypełni deklarację przystąpienia do promocji za pośrednictwem strony internetowej, https://www.toyotabank.pl/promocja2016.pdf, w której:

 • wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowych o ofercie banku za pomocą poczty elektronicznej i wiadomości SMS,
 • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego banku,
 • poda dane dotyczące posiadanego samochodu.

3) Wykona transakcje Petrol za pomocą karty płatniczej,

4) Spełni warunki dotyczące średniego salda środków,

5) Wykona transakcje dowolną za pomocą karty płatniczej.

Premia naliczana będzie od sumy wartości transakcji Petrol, zrealizowanych przez uczestnika w danym miesiącu kalendarzowym według kolejności ich faktycznego wykonania.

W czasie trwania promocji uczestnik otrzymuje premię:

1) w wysokości 5% od łącznej wartości wykonanych w danym miesiącu transakcji Petrol, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

 • Średnie saldo konta w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 1 000 zł;
 • Średnie saldo oszczędności w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 10 000 zł;
 • Kwota transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 500 zł.

2) w wysokości 6% od łącznej wartości wykonanych w danym miesiącu transakcji Petrol, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

 • Średnie saldo konta w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 2 000 zł;
 • Średnie saldo oszczędności w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 30 000 zł;
 • Kwota transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 800 zł.

3) w wysokości 8% od łącznej wartości wykonanych w danym miesiącu transakcji Petrol, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

 • Średnie saldo konta w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 2 500 zł;
 • Średnie saldo oszczędności w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 40 000 zł;
 • Kwota transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 800 zł.

4) w wysokości 10% od łącznej wartości wykonanych w danym miesiącu transakcji Petrol, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

 • Średnie saldo konta w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 3 000 zł;
 • Średnie saldo oszczędności w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 50 000 zł;
 • Kwota transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 1000 zł.

Maksymalna kwota premii wynosi 50 zł miesięcznie. Wypłata premii następować będzie przez przelew środków na konto uczestnika, wykonywany przez bank do 15. dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki.

Promocja trwać będzie do 31 grudnia 2016 roku.

REKLAMA: