Raiffeisen Polbank: Konto Wymarzone i 50 zł premii

pb1545aW Raiffeisen Polbank trwa promocja Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł. Aby otrzymać premię należy założyć Wymarzone Konto Osobiste z kartą debetową lub naklejką, założyć 3-miesięczną Lokatę Mobilną oraz dokonać w kolejnych 3 miesiącach operacje kartą na co najmniej 100 zł miesięcznie. Promocja trwa do 21 marca 2016 r.

Trwa akcja specjalna sieci afiliacyjnej Agora Performance oraz partnera – banku Raiffeisen Polbank: Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł. Akcja jest prowadzona w terminie do dnia 21.03.2016 r. na dedykowanej stronie pod adresem kontowymarzone.zpremia.pl.

Klient, który bierze udział w akcji musi w okresie do dnia 21.03.2016:

 • zarejestrować się w Aplikacji na stronie kontowymarzone.zpremia.pl;
 • potwierdzić rejestrację w Aplikacji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny;
 • kliknąć w link udostępniony w serwisie, który przekieruje do wniosku o Wymarzone Konto Osobiste oraz o kartę debetową MasterCard Debit lub o naklejkę zbliżeniową na stronie banku;
 • prawidłowo złożyć wniosek, wyrazić zgodę na przekazanie przez bank do organizatora informacji objętych tajemnicą bankową, w zakresie obejmującym informacje wskazane we wniosku oraz w regulaminie.

Następnie klient powinien spełnić warunki określone w regulaminie oferty specjalnej, w szczególności:

 • do dnia 15.04.2016 skutecznie zawrzeć bankiem umowę o Wymarzone Konto Osobiste oraz umowę karty debetowej MasterCard Debit lub umowę o naklejkę zbliżeniową roku;
 • do dnia 30.04.2016 roku założyć 3-miesięczną Lokatę Mobilną oraz nie rozwiązywać jej przed dniem jej zapadalności;
 • w okresie od dnia 01.05.2016 roku do dnia 31.07.2016 roku wykonać płatność / płatności kartą debetową MasterCard Debit lub naklejką zbliżeniową na kwotę 100 zł w każdym z trzech miesięcy.

Z jednego profilu w aplikacji można złożyć tylko jeden wniosek. Jednemu uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna gwarantowana premia. O przyznaniu gwarantowanej premii w kwocie 50,00 zł organizator powiadomi uczestnika do dnia 17.08.2016. Do dnia 24.08.2016 uczestnik zakwalifikowany do otrzymania gwarantowanej premii zobowiązany jest uzupełnić w aplikacji numer swojego Wymarzonego Konta Osobistego, które założone zostało podczas promocji. Premia gwarantowana zostanie przekazana przez organizatora do dnia 14.09.2016. W akcji promocyjnej mogą wziąć udział tylko osoby, które nie posiadają bądź nie posiadały konta w Raiffeisen Polbank w okresie od 01.01.2015 roku do dnia złożenia wniosku w akcji.

pb1545b

Poprzez uczestnictwo w promocji uzyskuje się możliwość:

1) otwarcia Wymarzonego Konta Osobistego wraz z kartą debetową MasterCard Debit;

2) założenia Lokaty Mobilnej oferowanej na standardowych warunkach z oprocentowaniem 2,6% w skali roku. Po spełnieniu przez uczestnika warunków określonych w „Regulaminie Oferty Specjalnej Wymarzone Konto z lokatą 4%” bank naliczy i przyzna uczestnikowi dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,4% w skali roku.

3) otrzymania jednorazowej gwarantowanej premii 50,00 zł od organizatora.

Wymarzone Konto Osobiste:

GWARANTOWANE NA ZAWSZE:

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za wpłaty gotówki w oddziale
 • 0 zł za 1 wypłatę miesięcznie w oddziale

WSZYSTKIE ŚRODKI SĄ OPROCENTOWANE

Wszystkie środki zgromadzone na koncie są oprocentowane dzięki automatycznej funkcji oszczędzania. Oprocentowanie rośnie wraz ze wzrostem salda. Wysokość oprocentowania od dnia 12 lutego 2016 r. wynosi:

 • 0,375 % dla kwot 1 – 3 000 zł,
 • 1,125 % dla kwot 3 000,01 – 10 000 zł
 • 1,5 % dla kwot powyżej 10 000 zł.

pb1545c

REKLAMA: