Pożyczka a inne zobowiązana finansowe

moneyBanki oraz firmy pożyczkowe przed przyznaniem kredytu lub pożyczki dokonują oceny zdolności kredytowej każdej osoby, składającej wniosek. Ma to na celu zminimalizować ryzyko wyłudzenia pożyczki, a także sprawdzić, czy wnioskodawca będzie w stanie regularnie spłacać zaciągnięte zobowiązanie finansowe. Jednym z kryterium oceny tej zdolności jest sprawdzanie historii kredytowej.

Pożyczka krótkoterminowa, zwana również chwilówką, jest rozwiązaniem polecanym dla osób, które potrzebują szybkiego zasilenia rachunku bankowego. Zaletą skorzystania z tego rozwiązania są mniej rygorystyczne kryteria oceny zdolności kredytowej, co może mieć znaczenie dla osób, które mają nie najlepszą historię kredytową.

money

Ocena zdolności kredytowej

Przed przelaniem pieniędzy na konto pożyczkodawca dokonuje oceny zdolności kredytowej osoby, wnioskującej o przyznanie pożyczki. Ma to na celu zapewnić ochronę interesu firmy przez pożyczkobiorcami, których nie stać na regularną spłatę zobowiązań. Przy ocenie zdolności kredytowej brana pod uwagę jest przede wszystkim forma zatrudnienia oraz wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, a także koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Duże znaczenie ma również historia kredytowa. Największe szanse na przyznanie szybkiej pożyczki online mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jednakże wiele firm pożyczkowych honoruje również umowę o dzieło i umowę zlecenie. Niekiedy wystarczy przesłanie wyciągu z rachunku bankowego z ostatnich kilku miesięcy.

Historia kredytowa – co brane jest pod uwagę?

Historia kredytowa jest jednym z elementów branych pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej osoby, wnioskującej o przyznanie pożyczki. Zazwyczaj pożyczkodawcy sprawdzają tę informację na stronie Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej, Krajowego Rejestru Długów oraz Związku Banków Polskich. Ważne są przede wszystkim bieżące zobowiązania finansowe, w tym: kredyty i pożyczki, karty debetowe, limity na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, a także alimenty. Pożyczkodawcy biorą pod uwagę również historię spłaconych już zobowiązań finansowych, w szczególności to, czy wszystkie one były spłacane regularnie. Jest to bardzo ważna informacja na temat wiarygodności klienta.

Jak poprawić swoją historię kredytową?

Najłatwiejszym sposobem na poprawę negatywnej historii kredytowej jest spłata swoich dotychczasowych zobowiązań finansowych. Warto również postarać się o znalezienie stałej i dobrze płatnej pracy. Swoją historię kredytową można poprawić również przez zwiększenie ruchu na rachunku bankowym. Niekiedy jednak mimo wysiłków ze strony klientów banki i firmy pożyczkowe nie chcą przyznawać pożyczek osobom ze złą historią kredytową. Wyjściem z tej sytuacji może być postaranie się o współkredytobiorcę.

REKLAMA: