Orange Finanse: otwórz konto i oszczędź nawet 240 zł!

Orange Finanse konto bankoweOtwórz konto bankowe w Orange Finanse i oszczędź nawet 240 zł na rachunkach w Orange! Wystarczy, że płacisz minimum 300 zł miesięcznie kartą do konta: 5 zł dla klientów z abonamentem mobilnym w Orange; 10 zł dla klientów z abonamentem stacjonarnym z rabatem Orange Open. Oczywiście, nie musisz być klientem telefonii Orange, żeby założyć konto w Orange Finanse. Promocja trwa do 9 listopada 2016 roku.

Konto osobiste w Orange Finanse to:

► 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta

► 0 zł za wydanie i korzystanie z karty debetowej MasterCard

► 0 zł za krajowe przelewy zewnętrzne i wewnętrzne przez internet

► 0 zł za wypłaty kartą debetową ze wszystkich bankomatów w Polsce

Orange Finanse konto bankowe

Konto osobiste w Orange Finanse możesz otworzyć nawet w 5 minut za darmo przez internet:

  1. Wypełnij wniosek o rachunek na stronie www.orangefinananse.com
  2. W ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się z Tobą kurier w celu dostarczenia umowy. Pamiętaj o przygotowaniu dokumentu w celu weryfikacji tożsamości. Podpisz umowę.
  3. Aktywuj konto używając kodu aktywacyjnego, który otrzymasz SMS-em.
  4. Kartę (jeśli została zamówiona) bank wyśle na Twój adres korespondencyjny w ciągu maksymalnie 10 dni. Aktywuj kartę i nadaj jej PIN.

Promocja kont osobistych w Orange Finanse jest podwójna!!!:

  1. Do 10 zł zniżki na fakturach Orange – promocja „Super Bank dla Klientów Orange, jesień 2016” skierowana jest do osób fizycznych, które do dnia 09.11.2016 r. złożą wniosek o otwarcie konta osobistego oraz wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse Umowę o prowadzenie konta osobistego. W tej promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od 2.10.2014 r. do momentu przystąpienia do promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Orange Finanse. Uczestnik promocji otrzyma prawo do zwrotu: 5 zł miesięcznie na Konto Abonenckie Orange, jeśli jest Mobilnym Klientem Orange – lub 10 zł miesięcznie na Konto Abonenckie Orange, jeśli jest klientem z Pakietem Usług Orange, pod warunkiem wykonania w danym miesiącu kalendarzowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 300 zł. Zwrot będzie mógł być naliczany uczestnikowi promocji już w miesiącu, w którym otwarte zostało konto osobiste (po spełnieniu warunku płatności bezgotówkowych) oraz w maksymalnie 24 pełnych miesiącach kalendarzowych, liczonych od otwarcia konta osobistego, w których został spełniony warunek płatności bezgotówkowych, jeżeli jednocześnie uczestnik promocji posiada aktywne konto abonenckie w sieci Orange.
  1. Promocja „Dobry Start, jesień 2016” skierowana jest do osób fizycznych, które w okresie do dnia 09.11.2016 r. włącznie złożą wniosek o otwarcie konta osobistego oraz wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse umowę o prowadzenie konta osobistego. Promocja skierowana jest do osób, które przed dniem 19.08.2016 r. nie posiadały dowolnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Orange Finanse.

Osobie, która przystąpi do tej promocji i stanie się uczestnikiem promocji, bank zapewnia gwarancję niezmienności opłat przez 24 miesiące od dnia przystąpienia do promocji (w przypadku uczestnika promocji przenoszącego numer do Orange przez okres maksymalnie 24 miesięcy od momentu przeniesienia numeru do Orange):

  • braku pobierania opłaty za otwarcie i prowadzenie konta osobistego,
  • braku pobierania opłaty za wydanie i użytkowanie karty debetowej wydanej do konta osobistego (pod warunkiem zawnioskowania o kartę debetową podczas wnioskowania o konto osobiste),
  • braku pobierania opłaty za wypłaty z bankomatów przy użyciu karty debetowej wydanej do konta osobistego (pod warunkiem zawnioskowania o kartę debetową podczas wnioskowania o konto osobiste),
  • braku pobierania opłaty za przelewy internetowe realizowane w złotych polskich z ww. konta osobistego.
REKLAMA: