LEPSZA TERMINOWA CZY INWESTYCYJNA?

pb9004Zakładanie lokaty nie jest już niczym nowym na rynku finansowym. Możliwość ta zarezerwowana niegdyś tylko dla biznesmenów, dzisiaj szeroko udostępniana jest też dla klientów prywatnych. W końcu oszczędzanie to temat interesujący każdego – od prezesa wielkiej firmy po szarego Kowalskiego. Jednak wybór sposobu zyskownego lokowania kapitału to już sprawa mocno indywidualna – czy wybrać standardową lokatę terminową czy może zainteresować się lepiej procentującymi lokatami inwestycyjnymi?

pb9004

Aby móc odpowiedzieć sobie na to pytanie, należy w pierwszej kolejności zrozumieć mechanizm działania obu tych narzędzi. W jednym i drugim przypadku osoba lub instytucja zamraża określoną sumę pieniędzy z wizją na przyszły zysk. Różnica między depozytem terminowym a inwestycyjnym leży głównie w oprocentowaniu. Niestety też w poziomie ryzyka poszczególnych mechanizmów.

Wyższe oprocentowanie!

Spoglądając jedynie na suche dane dotyczące oprocentowania poszczególnych lokat, można odnieść wrażenie, że lokata inwestycyjna jest o niebo lepsza od zwykłego funduszu terminowego. W przypadku tej pierwszej mamy do czynienia ze znacznie wyższymi wskaźnikami. A przecież każdego interesuje jak największy zysk. W świecie biznesu nie ma jednak nic za darmo. Lokaty inwestycyjne nie oferują lepszych warunków finansowych same z siebie. Stoi za tym inny czynnik, bezpośrednio związany z tym jak działa sposób zarabiania z funduszem inwestycyjnym. A w grę wchodzi tutaj ryzyko.

Ryzykowna decyzja.

Decydując się na lokatę inwestycyjną klient banku powinien być świadomy tego, co dzieje się z zamrożonymi w depozycie pieniędzmi. Nie leżą one w przysłowiowym sejfie, ale zaczynają pracować. Jak sama nazwa wskazuje bank wykorzystuje zdeponowane środki pieniężne jako narzędzie inwestycyjne. Oznacza to, że ulokowane fundusze zaangażowane są do gry na wszelkiej maści giełdach papierów wartościowych. I to zmienne wskaźniki indeksów tych giełd bezpośrednio przekładają się wyżej wspomniane ryzyko. Co prawda w większości przypadków to banki biorą na siebie część tego niebezpieczeństwa. Aby zachęcić klientów do oferowanych produktów ustalają w przypadku lokat inwestycyjnych oprocentowanie gwarantowane – wypłacane niezależnie od uzyskanych zysków i strat. Oprócz tego podstawowa różnica pomiędzy depozytem terminowym i inwestycyjnym leży w pewności o uzyskanych profitach. W pierwszym przypadku sprawa jest jasna od samego początku – w tym drugim uzależniona jest od wielu zmiennych.

Długie terminy.

Jest jeszcze jeden czynnik, który może wpłynąć na decyzję o założeniu takiej czy innej lokaty. Chodzi tutaj mianowicie o termin zapadalności. Tradycyjne depozyty terminowe mogą składane być na relatywnie krótki czas – zaczynając już od okresu trzech miesięcy. W przypadku lokat inwestycyjnych liczyć trzeba się ze znacznie dłuższym jej trwaniem – dochodzącym nawet do trzech lat.

A to może być poważny kłopot w przypadku prywatnych pieniędzy. Lokaty dotyczą poważnych kwot i nie każdy jest w stanie pozwolić sobie – dla uzyskania lepszych warunków oprocentowania – na zamrożenie sporych sum pieniędzy na tak długie okresy czasu.

REKLAMA: