Co to jest połączenie kredytów? Jakie daje możliwości?

łączenie kredytówPołączenie kredytów ma za zadanie zmniejszyć łączną sumę raty kredytu. Zabieg ten stosowany jest aby poprawić płynność finansową i odciążyć budżet domowy.

Jakie zalety ma połączenie wszystkich kredytów w jeden?

Dzięki połączeniu zobowiązań, takich jak kredyty gotówkowe czy limity na kartach kredytowych w jeden produkt – uzyskujemy jedną niższą ratę.

Zabieg łączenia kredytów i innych zobowiązań w jedno jest bardzo popularny. Dzięki takiej możliwości udzielanej przez banki, gwarantowana jest znaczna poprawa kondycji finansowej poprzez osiągnięcie niższej raty kredytów.

połączenie kredytów

Łączenie zobowiązań kredytowych

Konsolidacja kredytu to możliwość połączenia kilku zobowiązań, takich jak kredyty gotówkowe czy hipoteczne w jeden produkt z jedną ratą. Dzięki takim manewrom możliwe jest finalne obniżenie raty kredytowej, co gwarantuje poprawę budżetu rodzinnego.

Rodzaje konsolidacji

Łączenie kredytów zwykle występuje w trzech odsłonach, takich jak: konsolidacja kredytu gotówkowego z innym produktem tego samego typu, synteza kredytu gotówkowego z kredytem hipotecznym oraz łączenie zobowiązań hipotecznych. Istotnym aspektem jest również to, że tak naprawdę można połączyć ze sobą dowolne, każdego rodzaju bankowe zobowiązania finansowe.

Możliwości konsolidacji

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest połączenie zobowiązań gotówkowych, które mają zwykle wyższe oprocentowanie, z kredytami zabezpieczonymi na przykład przez nieruchomość. Koszty takich produktów są dużo niższe, dlatego finalnie po syntezie zobowiązań klient otrzymuje niższe oprocentowanie co przekłada się na obniżoną ratę.

Zalety konsolidacji:

  • finalnie niższe oprocentowanie,
  • jeden kredyt, z jedną ratą,
  • jeden termin płatności – co wprowadza porządek w budżecie,
  • poprawa kondycji, płynności finansowej co ma pozytywny wpływ na budżet rodzinny, domowy,
  • możliwość przy połączeniu dobrania dodatkowej gotówki na cel dowolny, jeśli zdolność kredytowa klienta na to pozwoli,
  • poprawa zdolności kredytowej.

Ryzyka związane z konsolidacją

  • Podczas konsolidacji zwykle wydłużany jest okres spłacania kredytu, przez co cały proces oddawania należności trwa dłużej.
  • Od niektórych zobowiązań, w momencie gdy wcześniej zostaną spłacone naliczana jest dodatkowa opłata, co generuje jednorazowo dodatkowy koszt.

Połączenie kredytów – najważniejsze informacje

Konsolidacja zobowiązań finansowych to dobra alternatywa dla klientów, którzy mają kilka kredytów w różnych bankach. Pomaga poprawić zdolność oraz porządkuje sytuację w budżecie domowym.

REKLAMA: