Citibank: karta Simplicity za darmo na zawsze

pb1470dCitibank promuje swoją nową kartę kredytową – Simplicity. Posiadacze karty kredytowej Citi Simplicity zwolnieni są z opłaty rocznej za użytkowanie karty niezależnie od wysokości miesięcznych wydatków. Nie ponoszą także opłat za monity listowne ani telefoniczne. Ponadto, posiadacze karty Citi Simplicity mają możliwość monitorowania aktywności na karcie kredytowej dzięki powiadomieniom przez SMS lub email, czyli CitiAlerts (usługa dostępna bezpłatnie).

pb1470a

Karta kredytowa Citi Simplicity to dobra propozycja dla tych, którzy poszukują typowego produktu kredytowego, ale też tych, którzy chcą przenieść swoje zadłużenie z innego banku. W ramach oferty specjalnej karta kredytowa Citi Simplicity daje możliwość spłaty zadłużenia bez żadnych odsetek przez pierwsze 6 miesięcy.

pb1470c

Posiadacze karty kredytowej Citi Simplicity mogą przy tym oszczędzać z największym w Polsce Programem Rabatowym dla Kart Płatniczych i uzyskiwać zniżki na zakupy w niemal 4800 punktów usługowo-handlowych w całej Polsce.

Karta kredytowa Citi Simplicity wyposażona jest w chip i pasek magnetyczny. Maksymalny dostępny limit kredytowy na karcie wynosi 100 000 zł. Wysokość oprocentowania stanowi czterokrotność stopy lombardowej NBP i jest zmienna, co znaczy że rośnie i spada w ślad za wysokością stopy.

pb1470b

Citi Simplicity to dopełnienie przebudowywanej oferty kart kredytowych Citi Handlowy. Po tym jak bank wprowadził własną kartę dla podróżujących – kartę kredytową Citibank PremierMiles oraz zrewidował ofertę produktów z programem lojalnościowym, wprowadza produkt dla klientów poszukujących prostych rozwiązań finansowych.

Oferta obowiązuje do 6 listopada 2015 r. i może zostać przedłużona.

Z oferty mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie jej trwania złożą wniosek o wydanie głównej karty kredytowej Citi Simplicity. Oferta dotyczy wyłącznie osób, z którymi na podstawie wniosku, zostanie zawarta umowa o kartę kredytową Citibank, na podstawie której otrzymają kartę kredytową Citi Simplicity.

Z oferty nie mogą skorzystać osoby, które:

  1. posiadają inną kartę kredytową Citibank,
  2. w trakcie trwania oferty dokonają zamiany aktualnie posiadanej karty kredytowej Citibank na kartę,
  3. zamknęły kartę kredytową Citibank w trakcie obowiązywania oferty.

Warunki skorzystania z oferty:

W ramach oferty bank dokona przelewu z dostępnego limitu kredytu nowo otwartej karty określonej przez klienta kwoty, na wskazane przez niego konto. Kwota o której mowa, może zostać wykorzystana do spłaty zadłużenia z tytułu umowy karty kredytowej, pożyczki gotówkowej lub kredytu odnawialnego w innym banku.

Kwota, o której mowa powyżej nie może być wyższa niż 15 000 złotych oraz dostępny limit kredytu na karcie. Oprocentowanie zadłużenia powstałego w wyniku przelewu, o którym mowa powyżej, wynosi 0% przez okres 6 pierwszych pełnych cykli rozliczeniowych od daty jego wykonania. Po tym okresie, wysokość oprocentowania zostanie przywrócona do wysokości obowiązującej dla pozostałych transakcji, zgodnej z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania.

REKLAMA: