Citibank: cashback 5% albo voucher Allegro 400 zł

Citibank cashbackJeśli wciąż interesuje Cię wzięcie karty kredytowej, kolejną ciekawą promocję przygotował Citibank. Zostań posiadaczem karty kredytowej Citibank i zdobądź voucher zakupowy na Allegro o wartości 400 zł. Możesz też wziąć kartę i korzystać ze zwrotu 5% za każdą dokonaną płatność (max 50 zł/m-c). Obie promocje trwają do 31 grudnia 2016 roku.

Do wyboru masz dwie karty: MasterCard World lub Citi Simplicity. Teraz także dzięki promocji cashback możesz otrzymać 5% zwrotu na karcie kredytowej za każdą dokonaną płatność kartą. Maksymalnie 400 zł w skali roku, nie więcej niż 50 zł miesięcznie.

Citibank cashback

Karta kredytowa Citibank i 5 % zwrotu za wydatki:

Z oferty mogą skorzystać osoby, które spełnią łącznie wszystkie warunki :

– wypełniły i przesłały dedykowany formularz kontaktowy na stronie internetowej: www.citihandlowy.pl / cashback

– dostarczyły wymagany przez bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku dochody

– podczas wypełniania wniosku wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych

– w okresie obowiązywania oferty otrzymały i aktywowały główną kartę kredytową Citibank, na podstawie zawartej umowy o kartę kredytową Citibank

– w ciągu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o kartę (data zawarcia umowy będzie widoczna na umowie) zalogują się co najmniej 1 raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online pod adresem https://www.citibankonline.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile

– dokonały na nowej karcie przynajmniej jednej transakcji, która spełniała łącznie następujące kryteria :

  1. były to transakcje bezgotówkowe w rozumieniu regulaminu kart kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. dokonane kartą główną lub kartą dodatkową,
  2. nie były przelewami z rachunku karty, w tym przelewami będącymi zapłatą rachunków obejmujących wydatki klienta związane z użytkowaniem domu lub mieszkania oraz opłaty okresowe
  3. nie były transakcjami zwróconymi lub niezaksięgowanymi w systemie banku;

Z oferty wyłączone są m.in. osoby, które od stycznia 2014 posiadały kartę kredytową Citibank.

Uczestnik oferty, który spełnił warunki określone w regulaminie, otrzyma 5% zwrotu, maksymalnie 50 zł miesięcznie z łącznej kwoty transakcji bezgotówkowych dokonanych w miesiącu kalendarzowym, o których mowa powyżej. Uczestnik może otrzymać zwrot w trakcie 12 kolejnych miesięcy (maksymalnie 400 zł w ciągu roku) licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa o kartę, przy czym zwrot dokonywany będzie tylko za miesiąc, w którym warunki regulaminu zostały spełnione.

Oferta nie łączy się z innymi promocjami, konkursami i ofertami specjalnymi organizowanymi przez Citibank.

Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2016.

Citibank voucher Allegro

Karta kredytowa Citibank i voucher 400 zł do Allegro:

Uczestnikiem oferty może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna. Uczestnik musi spełnić wszystkie poniższe warunki:

  1. nie posiadał żadnej głównej karty kredytowej Citibank od 1 stycznia 2014 roku
  2. otrzymał i aktywował główną kartę kredytową Citibank (Citibank World Mastercard, Citibank Premier Miles lub Citi Simplicity) na podstawie wniosku ze strony internetowej banku: www.citihandlowy.pl/allegro oraz zawartej umowy o kartę kredytową Citibank
  3. dostarczy wymagany przez bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku dochody
  4. podczas wypełniania wniosku wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.

Podczas procesu weryfikacji wniosku, bank ma prawo poprosić uczestnika o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających jego zdolność kredytową.

Co musisz zrobić, żeby otrzymać nagrodę?

Voucher Allegro o wartości 400 zł otrzymają uczestnicy, którzy w ciągu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o kartę (data zawarcia umowy będzie widoczna na umowie):

a) zalogują się co najmniej 1 raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online pod adresem https://www.citibankonline.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile

b) dokonają nowo wydaną kartą transakcji spełniających łącznie wszystkie 4 poniższe kryteria:

– łącznie dokonają transakcji nową kartą o wartości 2000 zł

– muszą to być transakcje bezgotówkowe (czyli nie uwzględniamy np. wypłat z bankomatów)

– nie mogą to być płatności będące zapłatą za rachunki

– transakcje nie mogą zostać zwrócone lub niezaksięgowane

c) dodatkowo klient zobowiązany jest do dokonywania przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy o kartę minimum jednej transakcji miesięcznie przy użyciu karty. Od spełnienia tego warunku nie zależy otrzymanie vouchera Allegro.

Kiedy i jak otrzymam nagrodę?

Wszyscy uczestnicy, którzy spełnili warunki, otrzymają voucher elektroniczny do sklepu Allegro o wartości 400 zł. Voucher zostanie przesłany poprzez wiadomość w serwisie bankowości internetowej Citibank Online najpóźniej do końca drugiego miesiąca po podpisaniu umowy z bankiem – pod warunkiem spełnienia warunków oferty.

Każdy uczestnik oferty może otrzymać maksymalnie jeden voucher. Voucher jest jednorazowy. Vouchery będą przekazywane wyłącznie w postaci elektronicznej, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Także w przypadku rezygnacji z odbioru vouchera uczestnik nie otrzyma równowartości tej nagrody w formie pieniężnej.

Aby wykorzystać voucher uczestnik powinien wpisać numer vouchera w koszyku zakupowym w miejscu ,,masz kod rabatowy”. Voucher umożliwia jednorazowe obniżenie ceny towarów znajdujących się w koszyku w Allegro o kwotę 400 zł (brutto). Oznacza to, że w przypadku, gdy w koszyku użytkownika znajdować będą się towary o wartości niższej niż kwota 400 zł brutto cena zostanie obniżona wyłącznie do wartości towarów, bez możliwości późniejszego wykorzystania powstałej różnicy. Voucher powinien być zrealizowany w ramach jednego zamówienia, przy czym może to być transakcja dotycząca jednego towaru lub kilku towarów, za które dokonana zostanie jedna płatność. Warunkiem realizacji zamówienia z wykorzystaniem vouchera jest akceptacja przez uczestnika regulaminu Allegro.pl

Oferta nie łączy się z innymi promocjami, konkursami i ofertami specjalnymi organizowanymi przez bank dla kart kredytowych Citibank. Oferta może powtarzać się w przyszłości.

Oferta trwa do 31.12.2016 r.

REKLAMA: