BGŻ Optima: Lokata Bezkarna 3,2% i premia 50 zł

Lokata Bezkarna z premią 50 złNowa promocja BGŻ Optima – do wygrania premia 50 zł! Aby zdobyć jedną z 2000 nagród pieniężnych wystarczy zarejestrować się w systemie promocji, założyć konto, a następnie złożyć wniosek o Lokatę Bezkarną. Promocja trwa do 7 czerwca 2016 r.; może też zakończyć się wcześniej!

Jeśli chcesz, oprócz odsetek z lokaty otrzymać także premię 50 zł, śpiesz się – do uzyskania premii zakwalifikuje się pierwszych 2000 uczestników promocji, którzy założą, zasilą oraz utrzymają depozyt. BGŻ Optima oferuje najlepszą lokatę na rynku. Minimalna kwota zasilenia Lokaty Bezkarnej to 1000 zł, maksymalna to aż 100 000 zł! Oprocentowanie lokaty to 3,2 % w skali roku.

Lokata Bezkarna z premią 50 zł

Pierwszych 2000 nowych klientów, którzy zarejestrują się w systemie promocji do 7.06.2016 r., wypełnią wniosek o otwarcie indywidualnego Konta oszczędnościowego w BGŻ Optima, wybiorą Lokatę Bezkarną, którą zasilą minimalną kwotą najpóźniej do dnia 13.06.2016 r., mają szansę wygrać nagrodę w wysokości 50 zł! Warunkiem otrzymania nagrody w wysokości 50 zł jest posiadanie na Lokacie Bezkarnej nie mniej niż 1000 zł do dnia 01.08.2016 r. Nagroda będzie wypłacona do 30.08.2016 r. bezpośrednio na konto laureata w BGŻ Optima.

W promocji mogą wziąć udział uczestnicy, którzy łącznie spełnią następujące warunki:

1) nie byli posiadaczami Konta Indywidualnego BGŻOptima w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania umowy ramowej dotyczącej tego konta;

2) w okresie od 9 maja 2016 r. do dnia 6 czerwca 2016 r. na stronie z reklamą promocji klikną w reklamę promocji, a następnie za pomocą linku promocyjnego wejdą na stronę promocji;

3) w okresie do dnia 7 czerwca 2016 r. dokonają zgłoszenia na stronie www.promocjabgzoptima.pl poprzez:

a) wypełnienie formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;

b) złożenie niezbędnych oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia promocji w zakresie zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych oraz ich przekazanie – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji – do banku, a także o upoważnieniu banku do przekazania informacji – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji – organizatorowi;

c) przesłanie wypełnionego w powyższy sposób formularza rejestracyjnego; po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzymuje informację o objęciu go promocją w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila, przesłanego na adres podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

4) w okresie do dnia 13 czerwca 2016 r. zawrą umowę ramową, aktywują Konto Indywidualne BGŻ Optima z wykorzystaniem linka umieszczonego na stronie www.promocjabgzoptima.pl i zasilą Lokatę Bezkarną kwotą minimum 1 000 zł.

Każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko jeden raz, tj. tylko raz przystąpić do promocji oraz zawrzeć umowę ramową z Lokatą Bezkarną w ramach promocji.

Lokata Bezkarna z premią 50 zł

Nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który:

1) spełni warunki regulaminu,

2) poda we wniosku o zawarcie umowy ramowej w zakresie Konta Indywidualnego BGŻ Optima oraz dyspozycji otwarcia Lokaty Bezkarnej takie same dane, jak podczas wypełniania formularza rejestracyjnego na stronie www.promocjabgzoptima.pl,

3) utrzyma Lokatę Bezkarną z saldem minimum 1 000 zł do dnia 1 sierpnia 2016 roku włącznie.

Uczestnikowi, który spełnił warunki określone w regulaminie do uzyskania nagrody, przysługuje jedna nagroda w wysokości 50 zł, z zastrzeżeniem momentu osiągnięcia liczby 2 000 uczestników. Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do dnia 30 sierpnia 2016 roku.

REKLAMA: