BGŻ: Lokata bezkompromisowa na 3%!

Lokata BezkompromisowaW ofercie banku BGŻ BNP Paribas pojawiła się nowa możliwość ulokowania wolnych środków – o nazwie Lokata Bezkompromisowa. Obecnie jest to jedna z lepszych propozycji oszczędnościowych. Oprocentowanie środków na Lokacie Bezkompromisowej to 3% w skali roku, wobec obecnie 3,2% na Lokacie Bezkarnej. Oferty różnią się jednak wysokością lokowanych środków.

Lokata Bezkompromisowa

Warunki zakładania Lokaty Bezkompromisowej są takie same jak w przypadku zakładania Lokaty Bezkarnej. Z tym, że w związku z wprowadzeniem nowej oferty, zmianie uległa maksymalna wysokość deponowanych środków na lokaty oraz ich oprocentowanie. Oprocentowanie Lokaty Bezkarnej wzrosło z 3% do 3,2% w skali roku, zaś maksymalna kwota została obniżona do 20 tys. zł. Oprocentowanie Lokaty Bezkompromisowej wynosi 3% w skali roku i mogą ją otworzyć zamożniejsi klienci – maksymalna wysokość lokaty to 100 tys. zł. Składając wniosek o Lokatę Bezkompromisową, zgadzamy się jednocześnie na otwarcie konta oszczędnościowego (nie osobistego!) z oprocentowaniem 2,5% dla kwoty do 150 tys. zł.

Lokata Bezkompromisowa:

  • Wysokie, stałe oprocentowanie:  3,0% w skali roku
  • Wysoka maksymalna kwota lokaty: od 1000 zł do 100 000 zł
  • gwarancja wypłaty naliczonych odsetek w przypadku zerwania lokaty przed czasem
  • lokata 3-miesięczna

Dla porównania – Lokata Bezkarna:

  • gwarancja wypłaty naliczonych odsetek w przypadku zerwania
  • oprocentowanie stałe 3,2% w skali roku
  • od 1000 do 20 000 zł
  • lokata 3-miesięczna dla nowych klientów

Lokata Bezkompromisowa przeznaczona jest dla nowych  klientów i można  ją otworzyć wyłącznie podczas składania wniosku o otwarcie Konta Indywidualnego BGŻOptima.

Ważne! Lokatę Bezkompromisową może otworzyć klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania umowy ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem tego konta. Jeżeli klient nie spełni tego warunku zakładana lokata przez klienta jest lokatą standardową 3 miesięczną.

Lokata Bezkompromisowa jest lokatą otwieraną w złotych polskich, terminową, nieodnawialną. Można założyć tylko 1 lokatę. Po jej zakończeniu naliczone odsetki zostaną przekazane  na rachunek oszczędnościowy. W przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności bank zwróci kapitał oraz wypłaci odsetki w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia rachunku lokaty  do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie. Klient, który zakłada Lokatę Bezkompromisową nie może skorzystać z Lokaty Bezkarnej. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych.

Jak otworzyć?

Otwarcie Lokaty Bezkompromisowej wraz z kontem Indywidualnym BGŻOptima nie zajmie Ci więcej niż kilka  minut. Wszystko robisz on-line, nie musisz wypełniać żadnych papierowych dokumentów!

OTWÓRZ wybraną LOKATĘ >>>

Lokata Bezkompromisowa

Lokata Bezkarna

REKLAMA:

2 Comments on “BGŻ: Lokata bezkompromisowa na 3%!”

  1. Bardzo fajna promocja. Citibank zawsze przygotowuje fajne oferty 🙂

Comments are closed.