Bank Zachodni WBK: 150 zł na dzień dobry

Ban Zachodni WBK 150 zł na dzień dobryPlanujesz otworzyć konto i kartę kredytową? Nic prostszego! W BZ WBK zrobisz to szybko i wygodnie: przez internet, telefon lub osobiście, a na koniec otrzymasz powitalną nagrodę w wysokości 150 zł! Promocja trwa do 31 października 2016 r.

W Banku Zachodnim WBK trwa wyjątkowa promocja: założenie konta jest nagradzane! Aby cieszyć się dodatkowym zastrzykiem gotówki, wystarczy do 31 października 2016 r. zawrzeć z bankiem umowę o konto, następnie złożyć wniosek i zawrzeć umowę o kartę kredytową (z wyjątkiem MasterCard PAYBACK) i dokonać nią łącznie 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu wydania karty i/lub trzech kolejnych miesiącach, a bank przeleje na Twoje konto 150 zł.

Ale uwaga – promocja skierowana jest do osób, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy o konto osobiste nie posiadały żadnego konta osobistego w PLN oraz w ciągu 6 miesięcy poprzedzających pozytywną decyzji o wydaniu karty kredytowej nie dokonały zamknięcia dowolnej poprzedniej karty kredytowej.

Ban Zachodni WBK 150 zł na dzień dobry

Co zrobić, aby otrzymać nagrodę?

  1. Nie masz konta w Banku Zachodnim WBK? Złóż wniosek o konto i zawrzyj umowę z bankiem do 31 października 2016 r.
  2. W miesiącu zawarcia umowy o konto osobiste lub w kolejnym miesiącu kalendarzowym złóż wniosek i zawrzyj umowę o kartę kredytową (z wyjątkiem karty kredytowej MasterCard PAYBACK).
  3. W miesiącu wydania karty i w 3 kolejnych miesiącach kalendarzowych wykonaj łącznie minimum 5 transakcji bezgotówkowych Twoją nową kartą kredytową.
  4. 150 zł trafi na Twoje konto w Banku Zachodnim WBK najpóźniej do końca 4. miesiąca kalendarzowego licząc od miesiąca następującego po miesiącu podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty kredytowej.

Nagrodą w promocji jest nagroda pieniężna w wysokości 150 zł. W okresie trwania promocji uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 nagrodą o łącznej wartości 150 zł.

Do otrzymania nagrody uprawnieni są uczestnicy promocji, którzy łącznie spełnią poniższe warunki:

  1. w okresie przystąpienia do promocji w dowolnym oddziale banku lub placówce partnerskiej BZWBK zawrą z bankiem umowę o konto osobiste, lub telefonicznie za pośrednictwem Infolinii lub za pośrednictwem usług elektronicznych BZWBK24 Internet lub za pośrednictwem wniosku internetowego złożą wniosek o otwarcie konta osobistego a następnie zawrą umowę z bankiem o zamawiane produkty,
  2. w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy o konto osobiste nie posiadali żadnego konta osobistego w PLN (dot. posiadaczy i współposiadaczy),
  3. w miesiącu zawarcia umowy o konto osobiste lub w kolejnym miesiącu kalendarzowym, następującym po miesiącu zawarcia umowy o konto osobiste, w dowolnym oddziale banku lub placówce partnerskiej BZWBK lub telefonicznie za pośrednictwem Infolinii lub za pośrednictwem usług elektronicznych BZWBK24 Internet, złożą wniosek o kartę kredytową i otrzymają pozytywną decyzję kredytową oraz zawrą z bankiem umowę o kartę kredytową (z promocji wyłączona jest karta kredytowa MasterCard Payback),
  4. w ciągu 6 miesięcy poprzedzających pozytywną decyzji o wydaniu karty kredytowej nie dokonali zamknięcia dowolnej poprzedniej karty kredytowej,
  5. w miesiącu wydania karty i w 3 kolejnych miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty kredytowej, dokonają łącznie minimum 5 transakcji bezgotówkowych główną kartą kredytową

Bank Zachodni WBK 150 zł na dzień dobry

Promocją nie są objęte transakcje bezgotówkowe dokonane kartami dodatkowymi wydanymi do kart głównych objętych promocją.

Wypłata nagrody nastąpi w 4-tym miesiącu kalendarzowym licząc od miesiąca następującego po miesiącu podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu kart kredytowej. Nagroda zostanie przekazana na rachunek konta osobistego otwartego w tej promocji.

Z promocji wyłączeni są uczestnicy, którzy na moment wypłaty nagrody mają złożony sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych w banku.

Promocja nie może być łączona z innymi ofertami promocyjnymi i premiowymi, które dotyczą kont osobistych i kart kredytowych (wyjątek stanowią promocje dot. punktów powitalnych na kartach kredytowych World MasterCard).

Promocja trwa do 28.02.2017 roku. Okres przystąpienia do 31.10.2016 roku.

REKLAMA: