Bank Zachodni: 450 zł premii do 500+

Konto Godne PoleceniaBank Zachodni WBK ma ciekawą promocję dla osób, które otrzymują świadczenie w ramach Programu 500+. Nie masz konta w Banku Zachodnim WBK? Możesz założyć je teraz. Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miałeś konta w PLN w Banku Zachodnim WBK, z Kontem Godnym Polecenia możesz zyskać nawet do 450 zł! Promocja trwa do 30 czerwca 2016 r.

Konto Godne Polecenia

Konto Godne Polecenia to m.in.:

  • 0 zł – za prowadzenie konta,
  • 0 zł – za przelewy internetowe w systemie Elixir,
  • 0 zł – za zlecenie stałe i polecenie zapłaty,
  • 0 zł – za smsKody.

Załóż konto

Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miałeś konta w PLN w Banku Zachodnim WBK, z Kontem Godnym Polecenia możesz zyskać nawet do 450 zł!

Jak wziąć udział w promocji „Rodzinnie czyli korzystnie”?

  1. Załóż Konto Godne Polecenia z kartą i usługami BZWBK24 przez Internet lub w placówce banku.
  2. Złóż wniosek o wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+ za pośrednictwem BZWBK24 Internet. PAMIĘTAJ! Aby skorzystać z promocji wskaż nowo otwarte konto we wniosku o świadczenie. Złożenie wniosku o ww. świadczenie możliwe będzie dopiero po zawarciu umowy o usługi BZWBK24.
  3. Zaakceptuj regulamin promocji w eWniosku lub placówce banku (możesz to zrobić do 30.06.2016 r.).
  4. Zapewnij wpływ ze świadczenia – minimum 500 zł/miesiąc. Możesz otrzymać od banku nawet do 300 zł nagrody.

Konto Godne Polecenia

Co zrobić, żeby zyskać jeszcze więcej?

Skorzystaj z dodatkowej promocji „Rodzinne 10% na Twojej karcie” po spełnieniu warunków promocji „Rodzinnie czyli korzystnie”.

Złóż wniosek i podpisz umowę o dowolną kartę kredytową z oferty banku. Za dokonanie nią minimum 10 transakcji bezgotówkowych w każdym 3 kolejnych miesięcy, możesz otrzymać nawet 150 zł dodatkowej nagrody.

PAMIĘTAJ! Z oferty mogą skorzystać osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem przystąpienia do promocji nie posiadały głównej karty kredytowej w banku. Aby przystąpić do promocji zaakceptuj regulamin w placówce banku do 30.09.2016 r.

Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, która spełni łącznie poniższe warunki:

a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do promocji nie posiadała konta prowadzonego w złotych polskich w banku,

b) zawrze umowy o Pakiet Konta Godnego Polecenia,

c) złoży wniosek w Usługach BZWBK24 internet np. za pośrednictwem strony http://www.bzwbk.pl/ms/500plus/start.html o świadczenie wypłacane w ramach Program „Rodzina 500+” i do wypłaty środków z tytułu tego świadczenia wskaże nowo otwarte Konto Godne Polecenia,

d) zapewni wpływ na Konto Godne Polecenia w wysokości minimum 500 zł, a środki te będą pochodziły z wypłaty świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500+”

e) wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,

f) nie złoży sprzeciwu wobec działań marketingowych banku,

g) poda numer telefonu komórkowego do kontaktu w celu realizacji promocji oraz dla celów marketingu bezpośredniego.

Konto Godne Polecenia

Promocja trwa do 31 stycznia 2017 r.

Do promocji można przystąpić do 30 czerwca 2016 r.

Ilość Kont Godnych Polecenia objętych promocją jest ograniczona – nie więcej niż 4 000 sztuk Kont, które spełniły warunki promocji.

REKLAMA: