240 zł od eurobanku dla klientów Virgin Mobile

Nawet 240 zł mogą otrzymać klienci Virgin Mobile. Aby skorzystać z promocji wystarczy otworzyć konto „Active” lub „Prestige” w eurobanku, a następnie w kolejnych 12 miesiącach doładowywać z niego swój pakiet w Virgin Mobile (min. 19 zł miesięcznie) i korzystać z karty płatniczej (co najmniej 3 transakcje miesięcznie na łączną kwotę min. 50 zł). Promocja trwa do 31 marca 2017 r.

Promocja Virgin Mobile

Klienci, którzy spełnią warunki promocji, przez rok otrzymywać będą 20 zł miesięcznie na założone w jej ramach konto w eurobanku. Maksymalna wartość nagrody wynosi 240 zł.

Ponadto, w ramach akcji klienci przez rok od zawarcia umowy konta mogą zyskać następujące benefity:

  • 0 zł za prowadzenie konta,
  • zwrot opłaty miesięcznej za posiadanie karty debetowej do konta

Po założeniu konta w eurobanku uczestnicy akcji promocyjnej mają również możliwość skorzystania z darmowego Pakietu Ubezpieczeń Assistance (pomoc medyczna, domowa, komputerowa, a w pakiecie Prestige także concierge) oraz dołączenia do Programu „Rodzina i Przyjaciele”, oferującego 5% zwrotu za wydatki kartą na rozrywkę, sport i podróże (do 720 zł rocznie). Adresatami akcji „240 zł bankowo z Virgin Mobile” są osoby, które nie posiadały oraz nie były współposiadaczami konta w eurobanku w okresie min. 12 miesięcy przed przystąpieniem do akcji.

promocja Virgin Mobile

Co dostajesz biorąc udział w promocji „240 zł bankowo z Virgin Mobile”?

  • 20 zł przez 12 kolejnych miesięcy za doładowania konta Virgin i korzystanie z karty do konta.
  • 0 zł za prowadzenie konta przez rok.
  • zwrot opłaty za kartę do konta w pierwszym roku posiadania.

Co zrobić, aby przystąpić do promocji?

  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy do udziału w akcji promocyjnej „240 zł bankowo z Virgin Mobile” do 31.03.2017 r.
  • Otwórz konto w pakiecie active lub prestige za pośrednictwem:
  • wniosku internetowego (wypełnij i złóż wniosek do 31.03.2017, a konto otwórz do 14.04.2017) lub w dowolnej placówce eurobanku do 31.03.2017.

Jak zyskać 20 zł co miesiąc (łącznie 240 zł)?

W ciągu roku płać co najmniej trzy razy w miesiącu kartą eurobanku. Jeśli suma transakcji wyniesie minimum 50 zł, a dodatkowo doładujesz swoje konto Virgin Mobile na kwotę minimum 19 zł to spełniłeś warunki promocji. Wtedy możesz cieszyć się comiesięcznym zwrotem 20 zł na konto bankowe.

Kto może skorzystać z promocji „240 zł bankowo z Virgin Mobile”?

Każdy pełnoletni abonent Virgin Mobile, który w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do promocji nie był posiadaczem/współposiadaczem konta dla osób fizycznych prowadzonego przez eurobank.

Akcja trwa do 31.03.2017 r. i dotyczy kont osobistych w pakietach Active i Prestige.

Uczestnikiem akcji promocyjnej może być osoba, która w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do niej nie była posiadaczem lub współposiadaczem konta dla osób fizycznych prowadzonego przez bank oraz jest abonentem korzystającym z usług telekomunikacyjnych Virgin Mobile na kartę (prepaid).

W ramach akcji uczestnikowi w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy konta przysługuje: brak opłaty miesięcznej za prowadzenie konta, zwrot opłaty miesięcznej za posiadanie karty oraz zwrot prowizji za udzielenie limitu w koncie.

Warunkiem przyznania i wypłacenia pierwszej nagrody pieniężnej w wysokości 20 zł jest dokonanie w ciągu miesiąca co najmniej 3 transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę min. 50 PLN oraz doładowanie konta w Virgin Mobile w wysokości łącznej min. 19 PLN. Uczestnik może otrzymać nagrody pieniężne o łącznej wartości 240 zł. Warunki wskazane powyżej muszą zostać spełnione po raz pierwszy w terminie do 2 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu podpisania z bankiem umowy konta. Nagroda pieniężna zostaje przyznana za miesiące, w których warunki zostały spełnione.

REKLAMA: