Załóż Konto Optymalne i zyskaj nawet 400 zł

Konto OptymalneOtwórz Konto Optymalne w Banku BGŻ BNP Paribas i zgarnij nawet 400 zł! Trwa specjalna edycja programu Money Mania, w której za otwarcie konta można zyskać nawet 400 zł. W ofercie: 100 zł premii w ramach promocji Money Mania oraz 300 zł premii w ramach promocji Mobilne Konto. Promocja trwa do osiągnięcia liczby 1500 rejestracji, lecz nie dłużej niż do dnia 23 lutego 2018 roku.

Konto Optymalne

Z promocji może skorzystać klient, który spełni następujące warunki:

– w okresie promocji:

1) nie jest lub nie był posiadaczem ani współposiadaczem konta osobistego w banku (w tym w BNP Paribas Bank Polska S.A. i Banku BGŻ S.A.) w okresie 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku o przystąpienie do promocji,

2) złoży wraz z wnioskiem o przystąpienie do promocji wniosek o otwarcie konta, o kartę i dostęp do systemu bankowości internetowej w oddziale lub za pośrednictwem strony internetowej banku, lub telefonicznie i zawrze umowę w zakresie objętym wnioskiem,

3) złoży wniosek o przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z bankiem (e-korespondencja),

4) zaakceptuje regulamin poprzez podpisanie go w oddziale banku lub zaznaczenie na stronie internetowej banku tego faktu, lub składając oświadczenie w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej z konsultantem banku, po zawarciu umowy,

5) w każdym z 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych aktywnie korzysta z konta – poprzez zlecenie z konta co najmniej 2 transakcji płatniczych na rachunki płatnicze przedsiębiorców będących:

– dostawcami mediów (płatności za telefon, TV, Internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki),

– dostawcami usług płatniczych, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza), w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot,

– uczelniami (szkołami wyższymi), zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym w zakresie infrastruktury związanej z ich prowadzeniem (np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich),

– placówkami systemu oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (np. szkoły, przedszkola), a także żłobkami albo klubami dziecięcymi, lub poprzez otrzymywanie na konto wynagrodzenia za pracę.

Konto Optymalne

Zasady naliczania premii:

* Premia naliczana jest w wysokości stanowiącej 1 złoty (jeden złoty) od każdej transakcji aplikacją mobilną o wartości co najmniej 5 złotych (pięć złotych) wykonanej w miesiącu kalendarzowym, z wyłączeniem:

– transakcji (płatności) poprzez system BLIK,

– transakcji na rachunek lokat oszczędnościowych (założenie lokaty).

* W przypadku kilku transakcji aplikacją mobilną GOmobile wykonanych na ten sam rachunek beneficjenta w tym samym miesiącu kalendarzowym premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję w danym miesiącu.

* Premia jest wypłacana przez 12 kolejnych miesięcy od dnia przystąpienia do promocji.

* Premia za dany miesiąc kalendarzowy wypłacana jest 8. dnia kolejnego miesiąca, a jeżeli ten dzień nie jest dniem roboczym, to w najbliższy dzień roboczy następujący po tym dniu.

* Maksymalna łączna wysokość premii naliczonych przez bank w ramach jednego konta w danym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 25 złotych.

* O wysokości premii, którą zostało uznane konto, bank informuje na wyciągu (uznanie konta tytułem „BONUS ZA TRANSAKCJE”).

* Premia nie jest wypłacana, jeżeli umowa w zakresie konta zostanie rozwiązana przed terminem wypłaty premii.

Konto Optymalne promocjaKonto Optymalne promocja

Złóż wniosek o Konto Optymalne przez Internet i zdobądź nagrody:

  1. Weź udział w promocji „Money Mania edycja specjalna konto”, spełnij warunki opisane w regulaminie i odbierz do 100 zł premii na Konto Optymalne w Banku BGŻ BNP Paribas, od Ad Astra Sp. z o.o.
  2. Odbierz nawet do 300 zł premii w promocji „Mobilna Premia 2”, od Banku BGŻ BNP Paribas S.A., spełniając warunki opisane w regulaminie.

Konto Optymalne w Banku BGŻ BNP Paribas to:

Konto Optymalne

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.