Przenieś konto do Credit Agricole i zyskaj 200 zł

przenieś konto do Credit AgricolePrzenieś do Credit Agricole swoje konto z innego banku. Możesz otrzymać za to nawet 200 zł premii, które bank przeleje na Twoje nowe konto w Credit Agricole. Wystarczy, że do 30.06.2017 r. otworzysz wybrane przez siebie konto z kartą, przeniesiesz się do CA ze swojego dotychczasowego banku, zapewnisz regularne wpływy na konto w kwocie min. 3000 zł miesięcznie przez co najmniej 3 miesiące oraz spełnisz pozostałe warunki obowiązującej promocji.

Przenieś konto do Credit Agricole i zyskaj w promocji nawet 200 zł premii!

Wybierz konto PROSTOoszczędzające PLUS:

 • 0 zł za prowadzenie konta oraz 200 zł premii – wystarczy, że zapewnisz comiesięczny wpływ na rachunku w wysokości 3000 zł
 • 0 zł za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł prowizji za przelewy internetowe Elixir
 • dostęp do usługi CAsaver

przenieś konto do Credit Agricole

Promocja „Polacy wybierają Credit Agricole – przenieś konto. Edycja 2” trwa do 30.06.2017 r. Warunkiem skorzystania z promocji jest otwarcie konta osobistego z dostępem do bankowości elektronicznej wraz z kartą płatniczą oraz wyciągiem w formie elektronicznej, zapewnianie stałych wpływów na konto, brak konta w okresie 1 roku przed przystąpieniem do promocji, brak sprzeciwu wobec działań marketingowych, zgoda na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz złożenie wniosku z pełnomocnictwem zgodnie z postanowieniami regulaminów.

Z promocji może skorzystać klient, który spełni łącznie poniższe warunki:

1) zawrze umowę konta, złoży wniosek o wydanie karty oraz zawrze jednocześnie umowę bankowości elektronicznej CA24 (umowę o dostęp do konta za pośrednictwem serwisu internetowego CA 24 lub telefonicznego CA24, pod warunkiem nadania przez posiadacza konta hasła do danego serwisu i wyboru wyciągu z konta w formie elektronicznej,

2) złoży wniosek z pełnomocnictwem zgodnie z postanowieniami regulaminu,

3) zapewni stałe wpływy na konto zgodnie z postanowieniami regulaminu,

4) nie wyrazi sprzeciwu wobec działań marketingowych banku,

5) wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz poda w tym celu swój numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektroniczne (e-mail).

Z promocji nie może skorzystać klient, który w okresie do 1 roku przed datą otwarcia konta był posiadaczem konta indywidualnego lub jednym z posiadaczy konta wspólnego prowadzonego przez bank w pakiecie innym niż pakiet depozytowy.

Warunek zapewnienia stałych wpływów na konto uważa się za spełniony, jeżeli klient:

1) wypełni i podpisze „Zlecenie przekazywania środków” oraz wskaże we wniosku z pełnomocnictwem nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie, która ma być powiadomiona przez bank o zmianie rachunku bankowego klienta oraz

2) zapewni wpływ na konto, co najmniej raz w każdym miesiącu kalendarzowym, kwoty zadeklarowanej na „Zleceniu przekazywania środków”, na kwotę nie mniejszą niż 3000 zł przez co najmniej trzy następujące po sobie miesiące kalendarzowe, przy czym pierwszy wpływ na konto określony powyżej powinien zasilić konto najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu otwarcia konta.

przenieś konto do Credit Agricole

Klient spełniający warunki regulaminu jest uprawniony do uzyskania jednorazowej premii w kwocie 200 zł. Wypłata kwoty premii na rachunek konta klienta nastąpi nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po spełnieniu przez klienta wszystkich warunków określonych w regulaminie.

W celu przeniesienia konta klient otwiera konto oraz składa w placówce banku wniosek z pełnomocnictwem, w którym wskazuje co najmniej:

 1. nazwę dotychczasowego banku
 2. prawidłowy numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, użytkowanego w dotychczasowym banku,
 3. dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku z zachowaniem umownego wypowiedzenia,
 4. nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie, która ma być powiadomiona przez bank o zmianie rachunku bankowego przez klienta.

1 komentarz: “Przenieś konto do Credit Agricole i zyskaj 200 zł

 1. Jakby ktoś potrzebował kod polecenia na dodatkowe 50zł: to mam kod polecenia to : 2511325 i drugi żony : 2499800
  Każda osoba korzystająca z kodu otrzyma 50 zł

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.