Płać zbliżeniowo i zyskaj nawet 300 zł!

karta-kredytowaW banku Credit Agricole trwa promocja karty kredytowej „Radość działa zbliżeniowo”. Osoba, która w okresie promocji podpisze umowę o kartę kredytową, doda tę kartę do aplikacji Google Pay lub Apple Pay i będzie płacić przy użyciu jednej z tych aplikacji do 31.12.2020 r., otrzyma 3% zwrotu – maksymalnie 75 zł w kwartale i łącznie 300 zł w roku. Promocja trwa do 29 lutego 2020 r.

karta-kredytowa

W promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która spełni łącznie wszystkie następujące warunki:

1) nie posiadała na dzień 2.12.2019 roku żadnej z wymienionych kart kredytowych banku: Credit Agricole Visa Gold/Mastercard Gold, Credit Agricole Visa Silver /Mastercard Silver, Credit Agricole Visa Standard/Mastercard Standard,

2) nie była stroną umowy o wyżej wymienioną kartę kredytową banku w okresie co najmniej 2 lat poprzedzających przystąpienie do promocji,

3) w okresie promocji złoży wniosek oraz zawrze umowę o jedną z kart kredytowych: Credit Agricole Visa Silver/Mastercard Silver lub Credit Agricole Visa Gold/Mastercard Gold,

4) zapozna się z regulaminem promocji, zaakceptuje jego postanowienia i podpisze „Potwierdzenie przystąpienia do promocji”, które stanowi załącznik do regulaminu promocji,

5) jest użytkownikiem urządzenia mobilnego (np. telefon, tablet) umożliwiającego dokonywanie płatności mobilnych,

6) pobierze i zainstaluje na swoim urządzeniu mobilnym aplikację, umożliwiającą wykonywanie płatności mobilnych:

  1. aplikację Google Pay dla urządzeń mobilnych wyposażonych w system Android lub
  2. aplikację Apple Pay dla urządzeń wyposażonych w system IOS,

7) doda kartę kredytową, otrzymaną w czasie promocji, do aplikacji Google Pay lub Apple Pay.

Uczestnik, który spełni opisane warunki otrzyma premię promocyjną w wysokości 3% wartości płatności realizowanych kartą kredytową otrzymaną w czasie promocji, pod warunkiem, że płatność została wykonana w sklepach lub punktach usługowych, wyposażonych w terminal do płatności zbliżeniowych, z wykorzystaniem aplikacji Google Pay lub Apple Pay. Maksymalna kwota premii promocyjnej nie może przekroczyć 75 zł w jednym okresie rozliczeniowym promocji oraz 300 zł łącznie we wszystkich okresach rozliczeniowych. Promocja przewiduje cztery okresy rozliczeniowe w następujących terminach: I okres rozliczeniowy – od 2 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.; II okres rozliczeniowy – od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.; III okres rozliczeniowy – od 1 lipca do 30 września 2020 r.; IV okres rozliczeniowy – od 1 października do 31 grudnia 2020 r.

karta-kredytowa

Wypłata naliczonej premii promocyjnej w każdym okresie rozliczeniowym zostanie wypłacona do końca następującego po nim miesiąca. Uczestnik promocji otrzyma premię promocyjną pod warunkiem, że do dnia jej wypłaty nie wypowie umowy o kartę kredytową. Premia promocyjna za każdy z kwartalnych okresów rozliczeniowych zostanie przekazana przez bank na rachunek karty kredytowej otrzymanej przez uczestnika w czasie promocji. premia promocyjna pomniejszy kwotę zadłużenia na rachunku karty kredytowej lub powiększy kwotę nadpłaty (w przypadku występowania na rachunku dodatniego salda). Kwota premii promocyjnej jest wykazywana na najbliższym wyciągu z rachunku karty kredytowej.

REKLAMA:

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rozwiąż równanie: *