Otwórz konto w ING BŚ z premią 160 zł

konto-directNowa promocja w ING Banku Śląskim – otwórz Konto Direct z premią 160 zł! Aby otrzymać premię, musisz otworzyć konto do 31 marca 2020 r., a następnie spełnić warunki aktywności. Konto osobiste Direct to internetowe konto bankowe. Wszystko, czego potrzebujesz od banku, możesz mieć w swoim telefonie. Chcesz dostać do 160 zł? Otwórz konto i korzystaj z jego możliwości.

konto-direct

Konto Direct w ING Banku Śląskim to m.in.:

  • 0 zł za prowadzenie konta (z wyjątkiem wpłaty/wypłaty i przelewu w oddziale banku)
  • 0 zł za krajowe przelewy przez internet w złotych (z wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, BlueCash, SORBNET)
  • 0 zł za kartę do konta Visa zbliżeniową jeśli zrobisz nią transakcje na minimum 300 zł miesięcznie
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju.

Otwórz konto bankowe przez internet i zyskaj do 160 zł w promocji

Zyskasz 100 zł, gdy:

  • do 31 marca 2020 r. otworzysz konto Direct z kartą i Otwartym Kontem Oszczędnościowym przez stronę internetową banku;
  • do 30 czerwca 2020 r. zrobisz transakcje bezgotówkowe dowolną kartą wydaną do konta lub BLIKIEM na łączną kwotę minimum 1000 zł.

Możesz otrzymać dodatkowe 60 zł, jeśli:

  • zrobisz minimum 3 transakcje BLIKIEM, płacąc za zakupy w sklepach internetowych;
  • otrzymasz w każdym z 3 dowolnych miesięcy trwania promocji łączny wpływ na minimum 1000 zł na konto otwarte w ramach promocji.

Warunki spełnij do 30 czerwca 2020 r.

Razem z kontem osobistym automatycznie zakładasz Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN – oprocentowane 2,5% przez 4 miesiące od założenia konta w ofercie specjalnej Bonus na start (oprocentowanie zmienne, obliczane w skali roku – dla kwot poniżej 100 tys. zł). W razie potrzeby robisz bezpłatne przelewy w PLN przez internet pomiędzy Twoim kontem oszczędnościowym a Twoim kontem osobistym w ING Banku Śląskim. Bez wpłaty na start – wpłacasz, kiedy chcesz. Wypłacasz, kiedy i ile chcesz – bez utraty odsetek.

konto-direct

Aby otrzymać nagrodę 100 zł, uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w punktach od 1) do 5) łącznie:

1) od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. nie posiadać lub nie współposiadać w banku któregokolwiek z następujących kont osobistych: Konto z Lwem Direct, Konto z Lwem Komfort, Konto z Lwem Mobi, Konto z Lwem Premium, Konto z Lwem Klasyczne, Konto z Lwem Student, Konto z Lwem PRP,

2) od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. za pomocą strony internetowej banku otworzyć Konto Direct albo Komfort i zawrzeć umowę o kartę oraz OKO (promocja nie dotyczy kont otwieranych przez system bankowości internetowej Moje ING),

3) do 30 czerwca 2020 r. wykonać transakcje bezgotówkowe w złotych polskich na łączną kwotę minimum 1000 zł kartą lub BLIKIEM. Nie zostaną uwzględnione transakcje wycofane lub anulowane oraz wypłata gotówki,

4) do dnia wypłaty nagrody będzie posiadał konto otwarte w ramach promocji wraz z kartą wydaną do tego konta oraz OKO.

5) najpóźniej w dniu przystąpienia do promocji wyraził zgodę na przekazywanie przez bank, w sposób elektroniczny, informacji handlowych (marketingowych) i profilowanych informacji handlowych.

Aby otrzymać nagrodę 160 zł, uczestnik musi spełnić wszystkie powyższe warunki oraz:

1) do 30 czerwca 2020 r. wykonać minimum 3 transakcje bezgotówkowe BLIKIEM za zakupy w sklepach internetowych. Nie zostaną uwzględnione transakcje wycofane lub anulowane oraz wypłata gotówki, oraz

2) do 30 czerwca 2020 r. otrzymać w każdym z trzech dowolnych miesięcy łączny wpływ wynoszący przynajmniej 1000 zł – na konto otwarte w ramach promocji. Wynagrodzenie nie może być przekazywane z rachunku, którego posiadaczem jest klient indywidualny. Nie będą też brane pod uwagę wpłaty własne w oddziałach banku lub wpłatomatach banku.

konto-direct

Uczestnikom, którzy spełnią warunki promocji bank wypłaci nagrodę do 16 lipca 2020 r. na OKO. Jeśli uczestnik posiada więcej niż jedno OKO, wypłata nagrody nastąpi na OKO otwarte jako pierwsze. Uczestnikowi przysługuje tylko jedna nagroda w całym okresie trwania promocji tj. 100 zł albo 160 zł. Kwota nagrody jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

REKLAMA: