Otwórz Konto Przekorzystne i zgarnij 200 zł

konto-przekorzystneOtwórz Konto Przekorzystne w Banku Pekao i zyskaj nawet 200 zł! Zrób selfie, załóż konto osobiste i zyskaj do 200 zł oraz 3% w skali roku na kocie oszczędnościowym. Załóż konto online bez wychodzenia z domu. Promocja dotyczy także Konta Przekorzystnego dla młodych. Promocja trwa do 31 marca 2020 roku.

konto-przekorzystne

Otwórz Konto Przekorzystne (dla osób od 26 lat) i nie płać za prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej i wypłaty gotówki z bankomatów. Wystarczy, że w poprzednim miesiącu kalendarzowym zapewnisz wpływ na to konto min. 500 zł w formie pojedynczego zasilenia (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów wewnętrznych) i przynajmniej raz zapłacisz kartą do tego konta lub aplikacją bankowości mobilnej PeoPay.

Konto Przekorzystne w Banku Pekao to m.in.:

  • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
  • 0 zł za obsługę karty rewolucyjnej do konta
  • 0 zł za wypłaty gotówki tą kartą z bankomatów Banku Pekao S.A.
  • 0 zł za wypłaty gotówki tą kartą z innych bankomatów w kraju nie zapłacisz za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu
  • 0 zł za wypłaty gotówki tą kartą z bankomatów za granicą bank nie pobierze prowizji za te wypłaty
  • 0 zł za dostęp do aplikacji bankowości mobilnej PeoPay będącej częścią usługi bankowości elektronicznej
  • zniżki do 30% w programie Galeria Rabatów jeśli zapłacisz dowolną kartą Banku Pekao S.A., aplikacją bankowości mobilnej PeoPay lub przelewem w bankowości internetowej Pekao24.

Dodatkowo – w programie polecaj konto w Banku Pekao S.A. możesz zyskać nawet 1500 zł! Zapisz się do programu i spełnij jego warunki wraz ze swoimi znajomymi. Promocja trwa do 31.03.2020 r.

konto-przekorzystne

W promocji dotyczącej założenia konta można otrzymać 100 zł lub 200 zł, w zależności od sposobu założenia konta i spełnienia warunków aktywności:

– 200 zł: do 31.03.2020 r. należy otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową lub usługą bankowości elektronicznej Pekao24 z tym, że umowa o Konto Przekorzystne z kartą debetową lub usługą bankowości elektronicznej powinna zostać zawarta w aplikacji PeoPay lub online za pośrednictwem strony pekao.com.pl/konto, do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł z zewnątrz lub konta firmowego z Banku Pekao S.A. oraz wykonać 1 transakcję kartą do tego konta lub aplikacją PeoPay i w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych ponownie spełnić oba wspomniane warunki aktywności, i spełnić pozostałe warunki określone w regulaminie promocji;

– 100 zł: do 31.03.2020 r. należy otworzyć w oddziale banku Konto Przekorzystne z kartą debetową lub usługą bankowości elektronicznej Pekao24, do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł z zewnątrz lub konta firmowego z Banku Pekao S.A. oraz wykonać 1 transakcję kartą do tego konta lub aplikacją PeoPay i spełnić pozostałe warunki określone w regulaminie promocji.

Szczegóły promocji znajdują się na stronie banku >>>

Uczestnikiem promocji może zostać osoba, która spełni warunki:

  1. w żadnym dniu od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., nie była związana z bankiem, w tym również jako współposiadacz, umową rachunku płatniczego lub rachunku oszczędnościowego lub rachunku oszczędnościowego lokaty terminowej, albo
  2. przynajmniej przez jeden dzień między 01.01.2019 r. a 31.12.2019 r. posiadała w banku, w tym również jako współposiadacz, jeden lub więcej rachunków płatniczych lub rachunków oszczędnościowych lub rachunków oszczędnościowych lokat terminowych, na których, w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w podanym okresie, suma średnich miesięcznych sald rachunków posiadanych w banku wynosiła od 0 zł do 50 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby promocji są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z każdego dnia ustalania stanu rachunku, oraz
  3. w okresie przystąpienia do promocji zawrze z bankiem umowę o konto wraz z kartą i aplikacją mobilną PeoPay.

Otwórz Konto Przekorzystne online i zgarnij 200 zł >>>

REKLAMA: