Otwórz konto i zyskaj 200 zł na Nowy Rok

bank-millenniumZrób sobie prezent i zyskaj 200 zł na Nowy Rok! Załóż Konto 360° lub Konto 360° Student w Banku Millennium, spełnij warunki promocji, a premia będzie Twoja. Promocja przeznaczona jest dla nowych klientów banku. Złóż wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą do 28 stycznia 2020 r. i podpisz umowę najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.

bank-millennium

Korzystaj z konta za 0 zł w dowolnym miejscu i czasie:

  • – 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
  • – 0 zł za wygodne przelewy BLIKIEM na numer telefonu
  • – 0 zł za obsługę karty debetowej
  • – 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
  • – 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
  • – 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty

Prowadzenie Konta 360°, obsługa karty debetowej i wypłaty gotówki z bankomatów są bezpłatne w przypadku zapewnienia min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. W przypadku braku wpływu lub braku 1 płatności kartą lub BLIKIEM, opłata za prowadzenie Konta 360° i obsługę karty debetowej wynosi 15 zł/miesięcznie.

Promocja „200 zł na Nowy Rok” trwa do 29.05.2020 r., przy czym wniosek o konto wraz z kartą w promocji można złożyć do 28.01.2020 r., a umowę podpisać do 31.01.2020 r.. Nagrodą w promocji jest 200 zł premii pieniężnej, którą może otrzymać uczestnik promocji po spełnieniu warunków określonych szczegółowo w regulaminie promocji „200 zł na Nowy Rok”. Konto 360°: zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej oraz wypłaty gotówki z bankomatów w przypadku min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. Konto 360° Student jest prowadzone bezpłatnie dla osób w wieku 18–26 lat; zwolnienie z opłat za obsługę karty oraz wypłaty gotówki z bankomatów przy min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. Bezpłatne są przelewy krajowe w złotych (polecenie przelewu wewnętrznego i polecenie przelewu do innego banku krajowego) przez Millenet i Aplikację Mobilną. Wypłata gotówki z bankomatu w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w cenniku usług dot. kart debetowych. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od banku pod warunkiem poinformowania posiadacza karty przed dokonaniem operacji.

Uczestnik uzyska prawo do premii, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

1) do dnia 28.01.2020 r. złoży wniosek o konto oraz do dnia 31.01.2020 r. zawrze umowę o konto i kartę debetową,

2) składając wniosek o konto wyrazi zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych od banku przez kanały elektroniczne oraz przez telefon.,

3) do 30.04.2020 r. aktywuje aplikację mobilną Banku Millennium oraz w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, tj. w lutym, marcu oraz w kwietniu 2020 r., zasili nowo otwarte konto tak, aby suma wpływów zewnętrznych na konto w każdym z tych miesięcy wyniosła co najmniej 1000 zł oraz w każdym z ww. miesięcy dokona co najmniej jednej płatności kartą do tego konta lub za pomocą usługi BLIK.

bank-millennium

Uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w banku kredyt, a także jest byłym klientem banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student. Uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu banku i której wniosek jest procesowany przez bank w trakcie trwania promocji.

Jak wziąć udział w promocji?

  1. Załóż Konto 360° lub Konto 360° Student. Złóż wniosek o Konto 360° z kartą debetową do 28.01.2020 r. i wyraź zgody wymagane regulaminem promocji. Do 31.01.2020 r. podpisz umowę o prowadzenie konta.
  2. Korzystaj aktywnie z konta. Zasil nowe konto kwotą min. 1000 zł oraz wykonaj przynajmniej 1 płatność kartą lub BLIKIEM w każdym z trzech miesięcy; lutym, marcu i kwietniu oraz aktywuj aplikację mobilną do 30.04.2020 r.
  3. Odbierz 200 zł. Do 29.05.2020 r. na Twoje nowo otwarte konto trafi 200 zł premii!
REKLAMA:

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rozwiąż równanie: *