Otwórz Konto 360° i zgarnij 100 zł + 250 zł do Fly.pl

Bank Millennium premiaZgarnij premię z Bankiem Millennium to specjalna oferta przygotowana przez Bankier.pl wspólnie z Bankiem Millennium. Klienci, którzy otworzą Konto 360° lub Konto 360° Student, mogą otrzymać premię w wysokości 100 zł od Bankier.pl oraz 250 zł od Fly.pl! Warunkiem otrzymania bonusów jest uruchomienie jednego z wymienionych kont i zrealizowanie warunku aktywności w kwietniu i maju 2018. Promocja trwa do 28 marca 2018 r.

Bank Millennium premia

W promocji nie może brać udziału osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid oraz dodatkowej karty kredytowej, poręcza w banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym klientem banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez bank lub inny podmiot w ramach której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.

Co zrobić aby otrzymać nagrodę?

W celu uzyskania prawa do premii, uczestnik musi wykonać następujące czynności:

1) dokona rejestracji na stronie https://bankmillennium5.zgarnijpremie.pl poprzez przekazanie swojego adresu e-mail, zaakceptuje regulamin oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wyznaczonym treścią oświadczeń w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora oraz nie odwoła udzielonych zgód do dnia 14.07.2018 r.,

2) otworzy stronę promocji za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na podany przez niego adres e-mail i poprawnie, tj. podając swoje poprawne dane, wypełni i prześle do banku wniosek o konto, do którego zostanie przekierowany po kliknięciu w dedykowany przycisk znajdujący się na stronie promocji,

3) składając wniosek o konto wyrazi zgody na przetwarzanie przez bank jego danych osobowych dla celów marketingu banku i podmiotów stanowiących jednostki powiązane z bankiem oraz współpracujące z bankiem na podstawie umowy, w tym poprzez środki porozumiewania się na odległość oraz nie odwoła tych zgód do dnia 14.07.2018 r.,

4) składając wniosek o konto wyrazi zgodę na ujawnienie przez bank organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia organizatorowi przez bank faktu zawarcia przez uczestnika umowy o konto w ramach promocji i spełnienia określonych warunków,

5) złoży wniosek o konto do 28.03.2018 r., a następnie zawrze umowę o konto w terminie do 04.04.2018 r.

Warunek aktywności na koncie to:

  1. w przypadku zawarcia umowy o Konto 360°, w kwietniu i maju 2018 r., uczestnik dokona zasilenia tego rachunku bankowego kwotą co najmniej 1000 PLN oraz w każdym z ww. miesięcy na tym rachunku zostanie zaksięgowana co najmniej jedna płatność bezgotówkowa, przy czym za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do tego rachunku lub za pomocą usługi Blik w sklepach stacjonarnych (POS) lub przez Internet, lub
  2. w przypadku zawarcia umowy o Konto 360° Student, w kwietniu i maju 2018 r., uczestnik dokona zasilenia tego rachunku bankowego kwotą co najmniej 500 PLN oraz w każdym z ww. miesięcy na tym rachunku zostanie zaksięgowana co najmniej jedna płatność bezgotówkowa, przy czym za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do tego rachunku lub za pomocą usługi Blik w sklepach stacjonarnych (POS) lub przez Internet.

Konto 360° – zwolnienie z opłat za konto, kartę do konta oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu.

Konto 360° Student – konto jest prowadzone bezpłatnie dla osób w wieku 18–26 lat. Zwolnienie z opłat za kartę oraz wypłaty z bankomatów przy min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu.

Wypłata z bankomatu w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w cenniku usług dot. kart debetowych. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od banku pod warunkiem poinformowania posiadacza karty przed dokonaniem operacji.

Bank Millennium premia

Bonus dodatkowy – kupon 250 zł do Fly.pl

Podmiotem emitującym kupony jest firma Fly.pl. Kupony są znakami legitymacyjnym uprawniającymi posiadacza kuponu do jego wymiany na wybrane usługi turystyczne, dostępne w ofercie FLY, prezentowane na stronie internetowej: www.fly.pl. Kupony mogą być zrealizowane przy zakupie usług turystycznych, pakietów lotniczych (wycieczki lotnicze) znajdujących się w ofercie FLY. Kuponu nie można wykorzystać na: bilety lotnicze, hotele z dojazdem własnym, wypoczynek w Polsce. Kupony nie są imienne i mogą być przekazywane innym osobom. Wartość kuponu ustalono na kwotę: 250 PLN.

Kupony mogą być realizowane przez każdą osobę, która jest posiadaczem kuponu. Kupony mogą być zrealizowane wyłącznie we FLY. Okres ważności kuponu to: 31.12.2018 – oznacza dzień, do którego musi nastąpić rezerwacja usługi turystycznej i dokonanie płatności za usługę. Termin realizacji usługi turystycznej może być późniejszy niż data ważności. Po upływie daty ważności kupon nie może być realizowany. Kuponów nie można łączyć i dokonywać zakupu jednej usługi turystycznej z wykorzystaniem kilku kuponów, również wtedy, jeśli odbiorcami usługi będzie więcej niż jedna osoba. Do jednej rezerwacji może zostać wykorzystany maksymalnie jeden kupon. Kupony nie kumulują się z innymi promocjami organizowanymi przez FLY. Promocja dotyczy wybranych produktów turystycznych i nie obejmuje niektórych ofert, np. Nowa Itaka Sp. z o.o., Wezyr Holidays, Sun & Fun. Minimalna wartość usługi turystycznej, której zakup może być dokonywany z użyciem kuponu to 1500 zł za osobę dorosłą, niezależnie od ilości osób, których rezerwacja dotyczy.

REKLAMA:

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.