Nawet 300 zł do Allegro za otwarcie konta w BNP Paribas

bnp-paribasNawet 300 zł można uzyskać w bonach do Allegro za otwarcie konta osobistego w banku BNP Paribas! Jedynym warunkiem jest aktywne korzystanie z konta w okresie od września do listopada 2020 roku. Promocja skierowana jest do nowych klientów banku. Promocja Konta Otwartego na Ciebie trwa do wyczerpania puli 1800 rejestracji, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 roku.

bnp-paribas

Ważne daty w tej promocji:

– dokonanie zgłoszenia w promocji może nastąpić w terminie do osiągnięcia liczby 1800 rejestracji, lecz nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku na stronie promocji,

– złożenie wniosku o otwarcie konta osobistego wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej może nastąpić po dokonaniu rejestracji na stronie promocji, przez Internet za pomocą linka promocyjnego przechodząc bezpośrednio na stronę banku – w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku,

– zawarcie umowy ramowej w zakresie objętym złożonym wnioskiem oraz nadanie PIN do karty może nastąpić do dnia 14 września 2020 roku.

W promocji może wziąć udział osoba, która łącznie spełni następujące warunki:

1) nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie umowy ramowej;

2) w okresie 15 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie konta osobistego w promocji nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w banku;

3) dokona zgłoszenia na stronie promocji w okresie do momentu osiągnięcia liczby 1800 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku poprzez:

  1. a) wypełnienie formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;
  2. b) złożenie w formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia promocji dotyczących zaakceptowania regulaminu, zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz ich przekazanie do banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji, a także o upoważnieniu banku do przekazania organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody;
  3. c) przesłanie wypełnionego w powyższy sposób formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”;

Po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzymuje informację o objęciu go promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila zawierającego link promocyjny, przesłanego na adres podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym;

4) złoży wniosek o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej po dokonaniu rejestracji na stronie promocji, w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 roku z wykorzystaniem linka promocyjnego, tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linka na stronę internetową banku. Następnie uczestnik wybiera jeden z dwóch sposobów zawarcia umowy: na stronie internetowej banku za pośrednictwem kuriera albo za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile, gdzie następuje wideoweryfikacja – w obu przypadkach zawarcie umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu SMS w systemie partnera banku – Autenti;

5) poda we wniosku o zawarcie umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełniania formularza rejestracyjnego;

6) zawrze umowę ramową w zakresie konta osobistego, karty i dostępu do bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą linka promocyjnego:

– na stronie internetowej banku za pośrednictwem kuriera albo

– za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile gdzie następuje wideoweryfikacja;

w obu przypadkach zawarcie umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu SMS w systemie partnera banku

– Autenti oraz nada PIN do karty w terminie do dnia 14 września 2020 roku;

bnp-paribas

Nagrody w promocji – czyli bonusy za otwarcie konta:

Pierwsza nagroda w postaci dwóch e-kodów Allegro o łącznej wartości 150 zł. Druga nagroda w postaci e-kodu Allegro o wartości 100 zł. Nagroda dodatkowa w postaci e-kodu Allegro o wartości 50 zł. Każdy uczestnik może zdobyć tylko jedną pierwszą i jedną drugą o łącznej wartości 250 zł oraz jedną nagrodę dodatkową o wartości 50 zł.

Pierwsza nagroda o łącznej wartości 150 zł jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie:

  1. a) spełni wszystkie warunki określone w regulaminie, w tym złoży wniosek o konto osobiste, zawrze umowę ramową i nada PIN do karty oraz
  2. b) we wrześniu 2020 r. zaloguje się do bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile) oraz wykona minimum 2 transakcje bezgotówkowe kartą.

Druga nagroda o wartości 100 zł jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie: spełni warunki do otrzymania pierwszej nagrody oraz w październiku 2020 r.: wykona minimum 2 przelewy (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile) oraz otrzyma wpływy na łączną kwotę minimum 700 zł.

Nagroda dodatkowa o wartości 50 zł jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie: spełni warunki do otrzymania drugiej nagrody oraz jest posiadaczem konta osobistego otwartego w ramach niniejszej promocji wraz z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień 30 listopada 2020 r.

REKLAMA:

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rozwiąż równanie: *