Karta kredytowa i nawet 300 zł do Biedronki

Nowa promocja karty kredytowej BGŻ BNP Paribas z bonusem 300 zł do Biedronki! Z kartą kredytową BGŻ BNP Paribas możesz zyskać do 300 zł na zakupy w sieci Biedronka! Dodatkowo 5000 punktów w programie lojalnościowym mamBONUS na start oraz nagrody lub vouchery z katalogu mamBONUS. Promocja trwa do 31 stycznia 2019 r. lub do wyczerpania puli 5000 uczestników.

W promocji „Do 300 zł na zakupy w sklepach Biedronka z kartą kredytową” mogą wziąć udział osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy o kartę, nie miały zawartej innej umowy o kartę z Bankiem BGŻ BNP Paribas.

W ramach akcji „5000 punktów na start”, możesz otrzymać 5000 punktów po zawarciu z bankiem umowy o kartę i dokonaniu czterech transakcji kartą na kwotę minimum 50 zł każda, w okresie do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa o kartę została zawarta. Sprzedaż premiowa „5000 punktów na start” i program mamBONUS obowiązują przez czas nieokreślony.

Uczestnikiem promocji „Do 300 zł na zakupy w sklepach Biedronka z kartą kredytową” może być pełnoletnia osoba fizyczna, która spełni warunki – m.in.:

  1. zawrze z bankiem umowę o kartę w okresie promocji,
  2. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy o kartę, ani w dniu zawarcia umowy o kartę, nie miała zawartej innej umowy o kartę kredytową z bankiem,
  3. w okresie do końca promocji nie rozwiązała, nie wypowiedziała ani nie złożyła oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z bankiem umowy o kartę,
  4. zawarta przez nią z bankiem umowa o kartę nie okazała się nieważna.

Uczestnik promocji otrzyma nagrodę, jeśli spełni warunki określone w regulaminie, za każdy miesiąc spośród pierwszych 6 miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy o kartę, w którym dokona kartą transakcji o łącznej miesięcznej wartości co najmniej 500 zł. Nagroda będzie przekazywana wyłącznie za miesiąc, w którym warunki sprzedaży premiowej zostały spełnione. Brak spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania nagrody w jednym z 6 miesięcy w okresie, za który wypłacana jest nagroda, nie pozbawia uczestnika prawa do otrzymania nagrody za pozostałe miesiące spośród pierwszych 6 miesięcy po zawarciu umowy o kartę. Maksymalna łączna wartość nagród w okresie 6 miesięcy wynosi 300 zł. Odebranie nagrody będzie możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie www.mambonus.pl w ciągu 2 miesięcy od jej udostępnienia. Nagroda zostanie udostępniona na stronie www.mambonus.pl w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia każdego miesiąca, za który nagroda będzie należna. Promocja nie łączy się z akcją „Zyskuj z kartą i odbierz walizkę 02.11-31.12.18”.

REKLAMA:

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.