Karta Kredytowa Citibank + 500 zł do Biedronki

500 zł do BiedronkiNawet 500 zł możesz otrzymać na zakupy w sklepach Biedronka jeśli wybierzesz Kartę Kredytową Citibank. Wystarczy spełnić proste warunki – dokonać 5 transakcji w pierwszym i 5 transakcji w drugim miesiącu od daty zawarcia umowy o kartę. Oferta tylko dla nowych klientów. Promocja trwa do 14 sierpnia 2018 r.

500 zł do Biedronki

Oferta „Do 500 zł na zakupy w sklepach Biedronka z Kartą Kredytową Citibank” obowiązuje do 14.08.2018 r. – w ramach kampanii internetowej prowadzonej na  stronie

https://www.online.citibank.pl/formularz/karta-kredytowa/ekod-na-zakupy-w-sklepach-biedronka/.

Warunki oferty:

Z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, które spełnią łącznie poniższe warunki:

  1. w okresie obowiązywania oferty wypełnią i prześlą do banku dedykowany formularz kontaktowy na stronie internetowej https://www.online.citibank.pl/formularz/karta-kredytowa/ekod-na-zakupy-w-sklepach-biedronka/
  2. przed zawarciem z bankiem umowy o kartę w trakcie kontaktu z przedstawicielem banku podjętego na podstawie formularza złożą wniosek o główną kartę kredytową Citibank
  3. na podstawie wniosku zawrą z bankiem umowę o kartę i aktywują kartę
  4. przed zawarciem z  bankiem umowy o  kartę dostarczą wymagany przez bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochody
  5. nie później niż do końca 1 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę zalogują się przynajmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online pod adresem www.citihandlowy.pl/logowanie/ lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile
  6. przez 10 kolejnych miesięcy poczynając od 1 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę dokonają kartą lub nośnikiem zbliżeniowym, lub użytkownik dokona kartą dodatkową wydaną do karty transakcji o łącznej miesięcznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 PLN, które spełnią następujące kryteria:
  •          będą to transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
  •          nie będą przelewami z rachunku karty,
  •          nie będą transakcjami zwróconymi.

Z oferty wyłączone są m.in. osoby, które od 1 stycznia 2017 roku posiadały w banku główną kartę kredytową.

500 zł do Biedronki

Każdy uczestnik, który spełni wszystkie warunki otrzyma elektroniczny e-kod na zakupy w sklepach Biedronka o wartości 50 PLN brutto. Nagroda będzie przekazywana wyłącznie za miesiąc, w  którym warunki oferty zostały spełnione. Brak spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania nagrody w jednym z 10 miesięcy w okresie, za który wypłacana jest nagroda, nie pozbawia uczestnika z prawa do otrzymania nagrody za miesiąc kolejny.

Maksymalna łączna wartość nagrody w okresie 10 kolejnych miesięcy wynosi 500 PLN. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania karta będzie aktywna. O spełnieniu warunków przyznania nagrody, uczestnicy zostaną powiadomieni przez bank poprzez wiadomości w systemie bankowości elektronicznej Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki oferty.

Aby móc zrealizować e-kod, uczestnik powinien podać unikalny 13-cyfrowy kod po zeskanowaniu przez kasjera ostatniego z produktów w kasie sklepu należącego do sieci Biedronka. Podanie e-kodu musi nastąpić przed dokonaniem płatności za zakupy. Termin ważności e-kodu wynosi 6 miesięcy, po tym terminie środki z e-kodu nie będą mogły być wykorzystane. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z e-kodu, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość towarów. Jeśli wartość towarów jest wyższa od wartości e-kodu, klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w cenie. E-kod może być wykorzystywany wielokrotnie do maksymalnej wartości do wydania 50 zł brutto. Wartość liczona jest na podstawie ceny brutto towarów i nie obejmuje innych opłat czy kosztów, np. dostawy bądź wynikających z dokonanego przez uczestnika rodzaju płatności.

REKLAMA:

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.