Karta kredytowa BGŻ BNP Paribas i 200 zł do IKEA

Karta kredytowa BGŻ BNP ParibasKarta kredytowa z kartą upominkową o wartości 200 zł to najnowsza oferta banku BGŻ BNP Paribas. Dodatkowo, możesz zgarnąć 5000 punktów w programie lojalnościowym mamBONUS i wymienić je na nagrody z katalogu mamBONUS. Promocja „200 zł na zakupy w IKEA z kartą kredytową” obowiązuje do dnia 18.11.2018 r. lub do momentu przyznania 4000 nagród.

Karta kredytowa BGŻ BNP Paribas

Sprzedaż premiowa „200 zł na zakupy w IKEA z kartą kredytową” obowiązuje do czasu przyznania 4000 nagród, nie dłużej niż do dnia 18.11.2018 r. Nagroda w postaci karty upominkowej IKEA zostanie przyznana uczestnikowi, który zawrze umowę o kartę z bankiem w okresie do 18.11.2018 oraz w okresie pierwszych dwóch miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy wykona transakcje kartą na łączną kwotę min. 2000 zł. Akcja obowiązuje do czasu wydania 4000 nagród.

W ramach akcji „5000 punktów na start” klient może otrzymać 5000 punktów w ramach programu mamBONUS po zawarciu z bankiem umowy o kartę i dokonaniu czterech transakcji kartą na kwotę minimum 50 zł każda w okresie do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa o kartę została zawarta. Sprzedaż premiowa „5000 punktów na start” i program mamBONUS obowiązują przez czas nieokreślony. Organizator może je zakończyć padając informację o ich zakończeniu na stronie internetowej https://mambonus.pl/regulaminy.

Karta kredytowa BGŻ BNP Paribas

W promocji może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełni łącznie wszystkie następujące warunki:

  • zawrze z bankiem umowę o kartę w okresie sprzedaży premiowej
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy o kartę, ani w dniu zawarcia umowy o kartę przed jej zawarciem, nie miała zawartej innej umowy o kartę kredytową z bankiem
  • w okresie do końca okresu sprzedaży premiowej nie rozwiązała, nie wypowiedziała ani nie złożyła oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z bankiem umowy o kartę
  • zawarta przez nią z bankiem umowa o kartę nie okazała się nieważna w okresie sprzedaży premiowej.

Uczestnik promocji otrzyma nagrodę jeśli spełnia warunki określone w regulaminie oraz w okresie pierwszych dwóch miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy o kartę wykona transakcje kartą na łączną kwotę minimum 2000 zł. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub inną nagrodę. Wysłanie nagrody uprawnionemu uczestnikowi nastąpi nie później niż do 20.02.2019 r. listem poleconym na adres wskazany przez uczestnika przy zawieraniu umowy o kartę. Sprzedaż premiowa nie łączy się z akcją „Zyskuj z kartą i odbieraj nagrody – 1.09-31.10.18”.

Karta kredytowa BGŻ BNP Paribas

REKLAMA:

1 komentarz: “Karta kredytowa BGŻ BNP Paribas i 200 zł do IKEA

  1. Jak to mówią: lepszy rydz niż nic, jednak trochę szkoda, że punkty oraz bon będzie można wymienić jedynie na wąski zakres produktów – bardziej cenię bankowe promocje, w ramach których można dostać pieniądze na konto za działania typu: dokonywanie transakcji za pomocą aplikacji mobilnej, itd….

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.