eKonto z premią nawet 140 zł

eKonto-z-premiaNawet 140 zł może otrzymać klient, który otworzy teraz eKonto w mBanku. Wystarczy spełnić proste warunki aby otrzymać bonusy: premię za szybki wpływ w wysokości 100 zł oraz premię za transakcje w wysokości 40 zł. Promocja przeznaczona jest dla nowych klientów banku i można do niej przystąpić do 9 sierpnia 2019 roku.

eKonto-z-premia

eKonto osobiste to:

  • 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce;
  • 0 zł za kartę przy tylko 1 transakcji w miesiącu;
  • 0 zł za 3 wypłaty z bankomatów za granicą;
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku.

Ponadto mBank oferuje usługę wielowalutową, czyli płatność w wybranej walucie bez kosztów przewalutowania, a to wszystko na karcie debetowej wydanej do rachunku głównego oraz promocyjne oprocentowanie na dodatkowym koncie do oszczędzania Moje cele w wysokości 2,5%.

Z promocji możesz skorzystać, jeśli w dniu, w którym do niej przystępujesz, spełnisz łącznie poniższe warunki:

1) jesteś nowym klientem banku,

2) w okresie, w którym możesz przystąpić do promocji złożysz wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto osobiste wraz z wnioskiem o wydanie karty debetowej,

3) na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części „X. Oświadczenia”,

4) zawrzesz umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, przy czym musi to być umowa indywidualna (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą).

W ramach promocji możesz skorzystać z promocyjnego oprocentowania 2,5%, gdy otworzysz rachunek do regularnego oszczędzania Moje cele. Nowy klient to osoba, która począwszy od 01.01.2017 r. nie była i nadal nie jest posiadaczem lub współposiadaczem: rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

eKonto-z-premia

Nagrodą w promocji jest:

1) premia za szybki wpływ w wysokości 100 zł,

2) premia za transakcje w wysokości 40 zł,

3) promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości 2,5% do kwoty 20 000 zł.

Łączna wartość premii za szybki wpływ i premii za transakcje w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 140 zł. Promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości 2,5% do kwoty 20 000 zł będzie obowiązywało od dnia otwarcia rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele do dnia 31.12.2019. Po tym okresie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele będzie obowiązywało oprocentowanie zgodne z tabelą oprocentowania.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać nagrodę?

Premię za szybki wpływ otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz poniższe warunki:

1) dokonasz 5 transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/lub transakcji BLIK i te transakcje nie zostaną anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot towaru),

2) na Twoje eKonto promocyjne w ciągu 7 dni od otwarcia eKonta promocyjnego wpłyną jednorazowo pieniądze w kwocie nie niższej niż 1000 zł, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem.

Premię za transakcje otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz poniższe warunki:

1) dokonasz 5 transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/lub transakcji BLIK i te transakcje nie zostaną anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot towaru),

2) na Twoje eKonto promocyjne wpłyną jednorazowo pieniądze w kwocie nie niższej niż 1000 zł w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem.

Przez transakcję kartą należy rozumieć bezgotówkową transakcję zakupu w punkcie handlowo-usługowym (płatność kartą za zakupy w sklepie). Dokonaj tej transakcji przy użyciu: karty promocyjnej lub karty kredytowej, której rachunkiem do spłaty jest eKonto promocyjne. Przez transakcję BLIK należy rozumieć transakcję zakupu w punkcie handlowo-usługowym (płatność BLIK-iem za zakupy w sklepie) przy użyciu usługi BLIK, która jest powiązana z kontem promocyjnym. Promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń. Warunek jest weryfikowany ostatniego dnia roboczego miesiąca, w odniesieniu do wszystkich rachunków umożliwiających regularne oszczędzanie, powiązanych z tym samym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.

eKonto-z-premia

REKLAMA:

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rozwiąż równanie: *